Tyrtha Jatra Himalajais į Gangos ištakas

Tyrtha Jatra su Guru Mai Ram 

Himalajais į Gangos ištakas

2019 m. rugsėjo 11 – 26 d.

 

—————–————————–∗————————–—————– 

 

 

Guru Mai Ram Devi 2015 KedarNathTyrtha (sanskr. तीर्थ tīrtha) sanskrito kalboje reiškia šventą, sakralią vietą, o jatra (sanskr. यात्रा yātrā) – kelionę.
Kelionių, šventų vietų lankymų žmogaus gyvenime gali būti daug. Šventos vietos aplankymas – tai nėra sadhana (sanskr. साधना sādhanā – dvasinė praktika). Tyrtha jatra tampa sadhana tik su Guru žinojimu. 

Tyrthomis vadinami tam tikri miestai, šventyklos, šventų upių sankirtos, kalnai, uolos, ežerai ir kai kurios kitos vietos, kuriose apsireiškia dvasinė galia bei stebuklai. Tyrthos – tai šventos, sakralios vietos, skirtos meditacijai, atgailai bei žinojimo atsivėrimui.


Tyrtha jatra sudaro garbinimo veiksmai, atgaila bei apeigos, meditacijos, įvairios jogos praktikos, skirtos savasties vienystei. Tyrtha jatra yra nesavanaudiško gyvenimo pagrindas (sadačara), kuris padeda sunaikinti negatyvumą, apvalo protą ir suteikia tikrosios prigimties bei egzistencinės būties žinojimą. Sadačara – tai jatros metu kasdienių apsivalymo ritualų atlikimas, susidedantis iš snanos – apsiprausimo ir pasinardinimo šventajame vandenyje bei pūdžos – garbinimo ir aukojimo ritualo.


Jatra su Guru yra intensyvi disciplina (tapas). Jeigu paprastomis dienomis praktikuojantysis skiria nedidelę laiko dalį praktikai, o didesnę laiko dalį paskiria pasaulietinei veiklai, tai jatros dienomis jis visą savo dėmesį skiria susikoncentravimui į Guru mokymą ir dievystės būseną. Jatros metu siekiantysis stengiasi puoselėti savasties pažinimą, išlaikant nutolimą nuo pasaulietinių darbų ir minčių.


Tyrtha jatrai negali prilygti jokia kita praktika, nes šios intensyvios praktikos vaisiai yra Adi Natho Šivos palaiminimas (daršana). Adi Natho daršana – tai per Guru ateinantis palaiminimas, lankantis šventoje vietoje, kurioje apsireiškia Adi Natho žinojimas, jo apvaizdas ir galia. Tai didis šansas Guru dėka gauti Adi Natho malonę bei dvasinį žinojimą.

 

Guru Mai Ram Devi Rishikes slaider

Guru Mai Ram pamąstymai  skaityti čia >>>

 

————————–∗————————–

 

Norintys dalyvauti Tyrtha Jatroje, turi registruotis tel. +370 640 41 669 arba el. p. info@mairamyoga.lt   

Registracija vyksta iki 2019 m. gegužės 31 d. Registruojama, sumokėjus avansą.

Registruojantis prašome nurodyti savo vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą, kur ir pas kokį mokytoją praktikuojate Mai Ram Yoga. 

 

 —————–————————–∗————————–—————– 

 

Guru tyrtha jatra 2015

trumpas filmas iš Tyrtha Yatros čia>>> 

 

 

Foto akimirkos iš Tyrtha Jatros 2015 m.