MAI RAM YOGA BASIC LYGIO MOKYTOJŲ KURSAI 2020 m.

 Intensyvūs Mai Ram Yoga Basic lygio mokytojų kursai

Mai Ram Yoga ašrame Augustijonų g. 2, Vilnius 
2020 m. liepos 1 d. – liepos 17 d. 

 

utthita trikonasana

 ————————–∗————————– 
 
 
Mai Ram Yoga Basic – metodika, skirta norintiems praktikuoti jogą bei tapti jogos mokytojais.
Metodika yra skirta jogos mokytojams, instruktoriams, dirbantiems jogos centruose, sporto ir sveikatingumo klubuose, mokyklose ar kitose įstaigose. 
Mai Ram Yoga Basic praktika lavina ne tik fizinį kūną, bet taip pat vysto koncentraciją, savižiną, bei padeda adaptuotis prie įvairių gyvenimo pokyčių.
 
Intensyvių kursų metu bus dėstoma Mai Ram Yoga Basic metodika, klasikinės jogos filosofija,
jogos anatomija, sanskrito pradmenys, asanų ir pranajamos technikos, atsipalaidavimo ir meditacijos praktikos. 

Kursą sudaro 220 akademinių valandų.

Išsamesnė informacija:
kursų kaina, išsami dienotvarkė, papildoma informacija
suteikiama užsiregistravus ir užpildžius dalyvio registracijos formą.

Registruojama tel. +370 640 416 69 arba el. p. info@mairamyoga.lt.

 
 
 ————————–∗————————– 
 
 
Išklausiusiems kursą, įteikiamas
MAI RAM INTERNATIONAL YOGA ASSOCIATION Basic lygio diplomas.
 Išlaikę teorinį ir praktinį egzaminus gauna sertifikatą, suteikiantį teisę vesti jogos praktikas,

 pagal Mai Ram Yoga Basic ir Open metodikas.

 

 ————————–∗————————– 

 

 Mai Ram Yoga

Basic level teacher

 

Siekiantysis tapti Mai Ram Yoga Basic lygio mokytoju, išklausęs mokymo programą, turi teisę laikyti egzaminus. Išlaikius teorinį ir praktinį egzaminus, mokytojui suteikiama:

  • diplomas;
  • sertifikatas, suteikiantis teisę dėstyti pagal Mai Ram Yoga Basic Level ir Mai Ram Yoga Open Level metodikas;
  • mokytojo vadovas, kuriame išdėstomos jogos mokytojui būtinos jogos sąvokos;
  • Mai Ram Yoga Basic Level metodikos vadovas;
  • Mai Ram Yoga Open Level metodikos vadovas;
  • Jogos anatomijos vadovas;
  • Vadovėlis skirtas M.R.Y. Basic lygio mokytojui supažindinti su Mai Ram Yoga.

 

Metodika Sudėtis Praktinės pamokos trukmė
Mai Ram Yoga Basic Level 15 praktinės jogos pamokų ir 1 papildoma speciali atsipalaidavimo praktika 1 val. 30 min.
Mai Ram Yoga Open Level 5 praktinės jogos pamokos 1 val. 15 min.
Vadovėlis skirtas M.R.Y. Basic lygio mokytojui supažindinti su Mai Ram Yoga

 

————————–∗————————– 
 
 

 

 
  ————————–∗————————– 
 
 

OM TAT SAT