JOGOS PRAKTIKOS

Mai Ram Yoga praktikos

 

Klasikinė integralinė Mai Ram Yoga – tai nathų jogų tradicijos

praktikų sintezė, padedanti žmonėms siekti savižinos.

 

  ————————–∗————————–

 

Mai Ram Yoga – tai visapusė jogos praktika, padedanti įvaldyti fizinę ir psichinę žmogaus prigimtį, sutramdyti protą ir jusles bei išlaisvinti sąmonę nuo kūno, jausmų ir proto apribojimų, taip atskleidžiant glūdinti žmoguje tikrojo “Aš” žinojimą.

Pasitelkę Mai Ram Yoga metodą, žmonės gali savyje justi virsmą, kuris pasireiškia augančiu sąmoningumu, iššūkių priėmimu, sugebėjimu suvokti tikrovę bei prisitaikyti prie gyvenimo pokyčių.

Vidinė būsena pakinta: išnyksta įtampa, lavinamas sutelktumas, atsiranda teisinga reiškinių įžvalga. Daugeliui žmonių Mai Ram Yoga praktikos tampa priemone, padedančia suvokti save ir supančio pasaulio reiškinius, išsaugoti fizinę ir psichinę sveikatą bei jausti pilnavertį gyvenimo džiaugsmą.

 

 ————————–∗————————–

 

Mai Ram Yoga praktikų rezultatas pasiekiamas laipsniškai – neįvaldžius vieno sąmonės virsmo, neįmanoma pasiekti kito, sudėtingesnio sąmonės sutelktumo lygmens. Praktikuojant pokyčiai vyksta lėtai, todėl yra svarbu turėti teisingas nuostatas, apsiginkluoti kantrybe ir vystyti asmeninę jogos praktikos discipliną.

Kryptinga praktika subrandina gardžius vaisius, kurie praktikuojantiesiems padeda sustiprinti kūną, apsivalyti nuo sąmonės teršalų, apšviečia pažinimo šviesa, pažadina įžvalgas ir sugebėjimą teisingai matyti pasaulį tikroviškoje šviesoje.

 

 

——————∗——————

OM TAT SAT