Asanų praktikų lygiai

 
Mai Ram Yoga asanų praktika – tai Guru Mai Ram sukurta krama vinjasa metodika, remiantis senovės jogų tradicija. Krama vinjasa – tai pastovios, nuoseklios asanų sekos išlaikymas, siekiant suvokti kūne glūdinčias problemas, įvairias įtampas ir jas pašalinti. Taip atrandamas stabilumas, pusiausvyras asanoje, laipsniškai pradedamas reguliuoti kvėpavimas, kuris palaiko gyvybinę jėgą ir nurimdo protą.
 
 Asanų praktika tampa ne tik fizine, bet ir mentaline praktika, kuri padeda ugdyti koncentraciją bei lavinanti ne tik kūną, bet ir protą tam, kad praktikuojantysis įveiktų ligas, įvairius kitimus, taptų pakantus aplinkai ir kitų žmonių būdo savybėms, išsaugotų fizinę ir psichinę sveikatą.
 
Nuosekliai praktikuodamas pagal Mai Ram Yoga asanų metodiką, žmogus pamažu išsilaisvina nuo susikaupusios įtampos kūne, nerimo ir įvairiausių kitų asmenybę trikdančių veiksnių.
 
 
Mai Ram Yoga asanų metodika skirstoma į penkis praktikos sudėtingumo lygius:
 
YOGA OPEN,
YOGA BASIC,
YOGA ADVANCED I ir II,
YOGA MASTER.
 
 
 
 
 
————————–∗————————–
 
 
Mai Ram Yoga Open
 
 
 

Mai Ram Yoga Open asanų ir pranajamos praktika skirta visiems žmonėms, kurie nori pradėti praktikuoti jogą. M.R.Y. Open praktika sudaryta iš penkių pamokų, per kurias mokomasi taisyklingai kvėpuoti, atlikti asanų sekas ir atsipalaiduoti. Po šios sistemingos praktikos juntamas teigiams poveikis, skatinantis tolesnę pažangą.

 

 ————————–∗————————–
 
 
 
Mai Ram Yoga Basic
 

 

Mai Ram Yoga Basic asanų ir pranajamos praktika – tai sudėtingesnė penkiolikos pamokų praktika. Ją sudaro gilesnės asanų ir pranajamos technikos, kurias atliekant pasišalina įvairios įtampos, reiškiasi stabilumas ir vystosi koncentracija. 

M.R.Y. Basic praktika padeda įsiklausyti į kūną ir nešališkai save stebint išmokti atsipalaiduoti, paleisti įtampas bei teigiamai  save transformuoti.

 
 ————————–∗————————–
 
 
 
Mai Ram Yoga vaikams
Tai asanų praktika, pritaikyta specialiai vaikams, kuri padeda ugdyti vaikų savitramdą, dėmesingumą, palaikyti kūno sveikatingumą, lavina vaikų fizinius ir protinius gebėjimus.
 
 
 ————————–∗————————–
 
 
Mai Ram Yoga besilaukiančioms
Tai penkių pamokų sistema, susidedanti iš asanų ir pranajamos praktikų, skirtų besilaukiančioms.
Praktikų tikslas – padėti būsimai mamai išlaikyti sveikatingumą,
pasiruošti gimdymo procesui, sutelkti vidinę ramybę ir išlaikyti darną su aplinka ir kūdikiu.
 
 
 ————————–∗————————–
 
 
Mai Ram Yoga Basic Therapy
Tai asanų ir pranajamos praktika, sudaryta iš penkiolikos pamokų.
Ši praktika pritaikyta savižinos siekiantiems žmonėms, turintiems įvairių sveikatos sutrikimų.
M.R.Y. Basic Therapy asanų praktika lavina susitelkimą ir savianalizę per kūną. Praktika padeda suvokti kūną, įsiklausyti į save nesukeliant negatyvių emocijų ir mokytis priimti bei nešališkai stebėti save, savo ligą, sunkumą, skausmą paleidžiant ir neprisirišant prie jo. 
M.R.Y. praktikų esmė slypi ne kūno grožyje, lankstume ar pan., o savižinos ugdyme bei kūno
sąmoningumo brandinime.
 
 
 ————————–∗————————–
 
 
 
Mai Ram Yoga Advanced I
 
  

Mai Ram Yoga Advanced I – tai intensyvi dešimties pamokų asanų ir pranajamos praktika,
skirta įvaldžiusiesiems M.R.Y. Basic lygį.

 
 
 ————————–∗————————–
 
 
 
Mai Ram Yoga Advanced II  
 
 

Mai Ram Yoga Advanced II – tai sudėtinga, dviejų pamokų, pažengusiojo lygmens, intensyvi asanų sekų ir pranajamos praktika, skirta reguliariai praktikuojantiesiems ir įvaldžiusiesiems pranajamą bei M.R.Y. Advanced I asanų praktiką.

 

————————–∗————————–
 
 
 
Mai Ram Yoga Master
 
 
 

OM MAHADEV!

Guru Mai Ram asana
 
 
 
Mai Ram Yoga Master lygio praktika skirta visiems, reguliariai praktikuojantiesiems M.R.Y. Basic, 
Advanced I, II lygius.
Šią praktiką sudaro viena pamoka, kurios metu asanos praktikuojamos ilgalaikėje statinėje padėtyje tam,
kad būtų įmanoma giliau atpalaiduoti kūną, pašalinti įvairius blokus, sąmoningai reguliuoti kvėpavimą.
  
 
 

——————∗——————

OM TAT SAT