Meditacijų praktika

Mai Ram Devi Kriya ir Meditacija
 
 
 
Mai Ram Yoga Kriya – tai nathų jogų tradicijos meditacijų praktika skirta praplėsti sąmonę bei atverti tikrąjį žmogaus pradą. Krija (sanskr. kriyā) reiškia veiksmą, apvalantį sąmonę nuo teršalų.
 Mai Ram Yoga Kriya meditacijų praktika praturtina kiekvieną esybę nepriklausomai
nuo jos įsitikinimų, pareigų, kilmės ar rasės.
 
Mai Ram Yoga Kriya – tai meditacinių praktikų sistema ugdanti proto kontrolę, padedanti nuraminti proto būsenas, neleidžiančias prasiskverbti į savastį. Mai Ram Yoga Kriya praktikuojama laikantis disciplinos ir nuoseklumo, kurie leidžia kryptingai vystytis suvokiant savo asmeninius bei supančios aplinkos pokyčius. Sistemingai ir sąmoningai praktikuojant Mai Ram Yoga Kriya meditacijų praktiką
harmonizuojama visa žmogaus esybė ir praplečiama sąmonė.
 
Mai Ram Yoga Kriya meditacinių praktikų tikslas pažadinti ir vystyti dvasinį žinojimą per koncentraciją ir dėmesio sutelktį. Sąmoninga meditacijų praktika atveria įžvalgą, kuri leidžia skirti laikinus dalykus nuo amžinų. Įžvalga ypač reikalinga tobulėjime. Tobulėjimas yra neįmanomas be aiškaus proto ir intelekto, gebančio atpažinti potyrius, apmąstyti bei suvokti juos.
 
Mai Ram Yoga Kriyā meditacijų praktika perduodama per Guru iniciaciją. 
 
Mai Ram Yoga Kriya meditacinių praktikų sistema yra skirta tiek pradedantiems praktikuoti Mai Ram Yoga, tiek jau praktikuojantiems. 
 
Kursas susideda iš teorinių paskaitų ir meditacinių praktikų mokymosi:
 
I. M.R.Y. Kriyā
नाद सञ्चलन क्रिया;
 
II. M.R.Y.  Kriyā
अजपा गायत्री सञ्चलन क्रिया;
 
III.  M.R.Y. Kriyā
मूल सञ्चलन क्रिया;
 
IV.  M.R.Y. Kriyā
प्राण शक्ति सञ्चलन क्रिया;
 
V.  M.R.Y. Kriyā
अग्नि रं सञ्चलन क्रिया;
 
VI.  M.R.Y. Kriyā
बीज मन्त्र सञ्चलन क्रिया
 
 
     ————————–∗————————–
 
 
Inicijuotieji į Mai Ram Yoga Kriyā meditacijų praktiką turėtų sąmoningai puoselėti asmeninę praktiką ašrame, rengiamose stovyklose, retrituose bei individialiai praktikuoti namuose.
 
 

Įvadas į Mai Ram Yoga Kriya meditacijų praktiką Mai Ram Yoga ašrame

 

 

——————∗——————

OM TAT SAT