Satsangas

Guru Anil Ram su Mai Ram Devi

 

Satsangas (sanskr. सत्सङ्ग satsaṅga) – tai susitikimas, bendravimas su Guru.

Sanskrito kalboje sat reiškia Tiesą, o sanga reiškia susijungimą, bendravimą su dvasiniu Mokytoju, Guru.
 
Satsangas – tai jogos mokymo perdavimo būdas. Iki šių dienų jogų tradicijoje mokymas yra perduodamas tiesioginiu būdu iš Guru – mokiniui, ir šis perdavos procesas vadinamas satsangu jogos mokymo tęstinumo materializacija. Satsangas sudaro visos klasikinės jogos pamatą ir yra pagrindinis M.R.Y. principas, kuris tiesiogiai reiškia jungtį su Guru ir tikrąja Tiesa.
 
Guru satsango metu perduoda dvasinį jogos žinojimą, įžiebia dieviškąją kibirkštį šalia esantiems mokiniams. Mokymo perdava gali įvykti tik tuomet, kai satsango metu apsireiškia bhakti. Bhakti – tai atsidavimas, ištikimybė ir meilė Guru. Jeigu satsange bhakti būsena neapsireiškia, tuomet mokinio sąjunga su Guru neįvyksta.
 
Jogą praktikuojančiajam buvimas satsange ir siekiančių tobulėti dvasiškai žmonių draugijoje teikia daug paskatų.  Satsangas  tai amžinai gyva transformuojanti susitikimo forma. 
 
 
Guru Mai Ram SatsangasGuru Mai Ram satsangas su mokiniais
 
 
——————∗——————
 
 
Guru bhava – dvasinė Guru būsena, galia, kuri yra paveiki tik tada, kai mokinys yra pasirengęs jai paklusti, sekti Guru nurodymais.
Guru kripa  tai Guru gailestingumas, malonė, parodoma to nusipelniusiam mokiniui.
 
Guru mantra  tai sakralus garsmuo, kurį Guru perduoda mokiniui, įšventinamam į jogos mokymą. Mokinys nuolatos turi ją kartoti, bet niekada neatskleisti jos kitiems.
 
 Guru daršana  tai susitikimas su Guru, siekiant palaiminimo ir sąmonės nuskaidrėjimo.
 
 
——————∗——————
 
 
Jogų tradicijoje Guru  tai dvasinis jogos mokytojas, žinantis sakralų jogos mokymą ir vedantis žmones jogos mokymo keliu. Jis perteikia žmonėms dvasinio žinojimo gaires, gyvenimo prasmę ir tikslą, nurodo, kaip atskleisti savo esybę bei kokios kliūtys ir pavojai tyko žmogaus dvasiniame kelyje. Guru yra vedlys,  nušviečiantis kryptį ir suteikiantis priemones, tačiau nueiti kelią žmogus turi pats.

 

——————∗——————

OM TAT SAT