Apie M.R.I.Y.A.

Mai Ram International Yoga Association
 
 
 
 ————————–∗————————– 
 
 
 
Įkurta siekiant vystyti ir skleisti Mai Ram Yoga
metodiką – Guru Mai Ram Devi per daugelį praktikos
metų integruotą unikalią jogos praktikų sistemą, perduodamą klasikinės jogos tradicijos.
Metodika padeda siekti savižinos, sveikatingumo, ugdo mąstymą bei padeda šalinti ir
įveikti įvairaus pobūdžio problemas.

Guru Mai Ram išugdyti mokiniai skleidžia Mai Ram Yoga mokymą Europos ir Azijos šalyse.
 
Asociacija organizuoja mokymus, seminarus ir konferencijas,
bendradarbiauja su kitomis giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Mai Ram International Yoga Assosiation yra teisinė institucija, įkurta norintiems tapti
sertifikuotais Mai Ram Yoga mokytojais.
Mai Ram Yoga praktikų metodas skirtas siekiantiems asmeninio tobulėjimo ir norintiems padėti kitiems.
Taikant Mai Ram Yoga praktikų metodą ir laikantis asmeninės disciplinos,
galima pažadinti žmoguje slypintį dvasinį potencialą,
nukreipti sąmonę į savižiną, išlaikyti tobulą fizinę ir psichinę sveikatą.

 
 www.mairamyoga.com
 
 
 ————————–∗————————– 
 
 

Mai Ram International Yoga Association nuostatos


Asociacijos veiklos tikslai:
 • skatinti ir plėtoti Mai Ram Yoga;
 • remti Mai Ram Yoga mokytojus, suteikti jiems metodinę ir techninę pagalbą;
 • remti asmenis, svarbius Asociacijos veiklai;
 • organizuoti jogos mokymus, konferencijas ir jogos misijas;
 • bendradarbiauti ir keistis informacija su kitomis giminingomis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje ir, esant reikalui, jungtis į tokias organizacijas, kurti ir stiprinti palankias sąlygas mokytis Mai Ram Yoga.

Asociacijos veiklos sritys bei rūšys:
 • Mai Ram Yoga metodikos kūrimas ir žinių tobulinimas apie klasikinę jogą skleidimas;
 • Mai Ram Yoga medžiagos spausdinimas informaciniais, reklamos, tyrimų ir metodiniais tikslais;
 • seminarų, konferencijų ir kitokių mokymo priemonių organizavimas.
 
 
 
 ————————–∗————————– 
 


Mai Ram I.Y.A ruošia jogos mokytojui skirtą mokymo metodiką
bei studijoms reikalingą mokomąją medžiagą.


Elektroninė leidyba:

Mai Ram I.Y.A
internetinės svetainės, mokomųjų filmų leidyba,
Mai Ram Yoga video ir audio paskaitų ruošimas. 

 

 ————————–∗————————– 

 

 

Mai Ram Yoga atstovybės kitose šalyse


Jogos mokytojai, kurie turi galiojančius sertifikatus ir dėsto Mai Ram Yoga bei nori įsteigti jogos studijas, mokyklas, centrus privalo laikytis Mai Ram I.Y.A  nustatytų mokytojo etikos taisyklių, autorinių teisių ir naudoti Mai Ram I.Y.A patvirtintą atributiką.

Norintys steigti Mai Ram Yoga užsienio atstovybes turi teisiškai įregistruoti atstovybę su Mai Ram International Yoga Association pavadinimu.
Jogos studijos, mokyklos ar centro pavadinime turi būti naudojamas Mai Ram Yoga pavadinimas, patvirtintas Mai Ram I.Y.A.

 

 

 ————————–∗————————– 

 


Narystė M.R.I.Y. Asociacijoje

Asociacijos narių teisės ir pareigos:
 • mokėti nario mokestį. Šis mokestis privalomas norint laikyti kas 24 mėn. atestacinį egzaminą pagal nustatytą tvarką. Atestacinis egzaminas kelia mokytojo kvalifikaciją ir pratęsia Asociacijos narystę;
 • išlaikyti teisingą Asociacijos įvaizdį;
 • palaikyti Asociacijos interesus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių pakenkti Asociacijos įvaizdžiui ir veiklai;
 • laikyti paslaptyje Mai Ram Yoga mokymą, Asociacijos sprendimus ir dokumentus, kurie Visuotinio narių susirinkimo sprendimu yra pripažinti konfidencialiais;
 • laikytis kitų Visuotinio narių susirinkimo patvirtintų tvarkos taisyklių.


Asocijuoti nariai turi teisę naudoti Asociacijos simbolius Visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka.

 

 
 

——————∗——————

OM TAT SAT