Basic jogos mokytojų kursai

  

Intensyvūs Mai Ram Yoga Basic lygio mokytojų kursai


 ————————–∗————————– 
 
 
Mai Ram Yoga Basic –  metodika, skirta tiek praktikuojantiems jogą, tiek ir jogos mokytojams, instruktoriams, dirbantiems jogos centruose, sporto ir sveikatingumo įstaigose, 
mokyklose ar kitose įstaigose. 
Mai Ram Yoga Basic metodika lavina koncentraciją, savistabą, padeda įvaldyti kūno ir proto funkcijas bei išlaikyti sveikatingumą, skatina savižiną, padeda adaptuotis prie vykstančių gyvenimo pokyčių, formuoja teisingą požiūrį į save ir aplinką. 
 
Intensyvių kursų metu dėstoma klasikinė integruota Mai Ram Yoga,
jogos anatomija, sanskrito pradmenys, M.R.Y. Open ir Basic lygio asanų ir pranajamos technikos, meditacijos pradmenys, atsipalaidavimo metodika. 
 
Kursą sudaro 160 akademinių valandų.

Išsamesnė informacija:
kursų kaina, išsami dienotvarkė, papildoma informacija
suteikiama užsiregistravus ir užpildžius dalyvio registracijos formą.


Registruojama tel. +370 640 416 69 arba el. p. info@mairamyoga.lt.
 

 ————————–∗————————– 
 

Išklausiusiems kursą, įteikiamas
MAI RAM INTERNATIONAL YOGA ASSOCIATION Basic lygio diplomas.
 Išlaikius teorinį ir praktinį egzaminus išduodamas M.R.Y. Basic lygio mokytojo sertifikatas, suteikiantis teisę vesti jogos praktikas pagal M.R.Y. Basic/Open metodiką.
 


 ————————–∗————————– 
 
 
Mai Ram Yoga Basic lygio mokytojas


Siekiantysis tapti Mai Ram Yoga Basic lygio mokytoju, išklausęs mokymo programą, turi teisę laikyti egzaminus. Išlaikius teorinį ir praktinį egzaminus, mokytojui suteikiama:

  • diplomas;
  • sertifikatas, suteikiantis teisę dėstyti Mai Ram Yoga Basic Level ir Mai Ram Yoga Open Level metodikas;
  • mokytojo vadovas, kuriame išdėstomos Basic lygio jogos mokytojui būtinos jogos sąvokos;
  • Mai Ram Yoga Basic Level metodikos vadovas;
  • Mai Ram Yoga Open Level metodikos vadovas;
  • Jogos anatomijos vadovas.

 

Metodika Sudėtis Praktinės pamokos trukmė
Mai Ram Yoga Basic Level 15 praktinės jogos pamokų ir 1 speciali atsipalaidavimo praktika 1 val. 30 min.
Mai Ram Yoga Open Level 5 praktinės jogos pamokos 1 val. 15 min.

 

  ————————–∗————————– 
 
 
 
 
 
 
 
  ————————–∗————————– 
 

 
Trumpas reportažas iš Mai Ram Yoga  sertifikuotų jogos mokytojų vasaros retrito 2014 m.


žiūrėti čia>>>

 
 
 


——————∗——————

OM TAT SAT