Basic jogos mokytojų kursai 2016

  

Intensyvūs Mai Ram Yoga Basic lygio mokytojų kursai

Mai Ram Yoga ašrame Augustijonų g. 2, Vilnius
2016 m. rugpjūčio 17 – 28 d.


 ————————–∗————————– 
 
Mai Ram Yoga Basic –  metodika, skirta praktikuojantiems jogą
ir jogos mokytojams, instruktoriams, dirbantiems jogos centruose, sporto ir sveikatingumo įstaigose, 
mokyklose ar kitose įstaigose. 
Praktikuojant Mai Ram Yoga Basic metodiką lavinama koncentracija, savistaba, išmokstama kūno ir proto funkcijų kontrolės. Nuosekli Mai Ram Yoga praktika ugdo savižiną, padeda adaptuotis prie vykstančių gyvenimo pokyčių, vysto pasaulio priėmimą, formuoja teisingą požiūrį į save ir esamą situaciją, todėl keičiasi vidinės organizmo reakcijos.
 
Intensyvių kursų metu bus dėstoma Mai Ram Yoga Basic metodika, klasikinės jogos filosofija,
jogos anatomija, sanskrito pradmenys, asanų ir pranajamos technikos, atsipalaidavimo ir meditacijos praktikos. 
Kursą sudaro 160 akademinių valandų.

Išsamesnė informacija:
kursų kaina, išsami dienotvarkė, papildoma informacija
suteikiama užsiregistravus ir užpildžius dalyvio registracijos formą.
Registracija vyksta iki 2016 m. liepos 27 d.

Registruojama tel. +370 640 416 69 arba el. p. info@mairamyoga.lt.
 

 ————————–∗————————– 
 

Išklausiusiems kursą, bus įteiktas
MAI RAM INTERNATIONAL YOGA ASSOCIATION Basic lygio diplomas.
 Išlaikius egzaminą išduodamas sertifikatas, suteikiantis teisę vesti jogos praktikas,
 taikant Mai Ram Yoga Basic/Open metodiką.
 


 ————————–∗————————– 
 
 
Mai Ram Yoga Basic lygio mokytojas


Siekiantysis tapti Mai Ram Yoga Basic lygio mokytoju, išklausęs mokymo programą, turi teisę laikyti egzaminus. Išlaikius teorinį ir praktinį egzaminus, mokytojui suteikiama:

  • diplomas;
  • sertifikatas, suteikiantis teisę dėstyti Mai Ram Yoga Basic Level ir Mai Ram Yoga Open Level metodikas;
  • mokytojo vadovas, kuriame išdėstomos Basic lygio jogos mokytojui būtinos jogos sąvokos;
  • Mai Ram Yoga Basic Level metodikos vadovas;
  • Mai Ram Yoga Open Level metodikos vadovas;
  • Jogos anatomijos vadovas.

 

Metodika Sudėtis Praktinės pamokos trukmė
Mai Ram Yoga Basic Level 15 praktinės jogos pamokų ir 1 papildoma speciali atsipalaidavimo praktika 1 val. 30 min.
Mai Ram Yoga Open Level 5 praktinės jogos pamokos 1 val. 15 min.

 

  ————————–∗————————– 
 
 
 
 
 
 
 
  ————————–∗————————– 
 

 
Trumpas reportažas iš Mai Ram Yoga  sertifikuotų jogos mokytojų vasaros retrito 2014 m.


žiūrėti čia>>>

 
 
 


——————∗——————

OM TAT SAT