M.R.Y. studijų lygiai

 

Mai Ram Yoga teachings branches LT

 

Kūno, kvėpavimo, proto, jogos filosofijos,

psichologijos ir dvasinio žinojimo studijos

 

I
studijų kursas

  

Mai Ram Yoga Basic Teacher
Pagrindinių jogos technikų mokytojas

Mai Ram Yoga studijų mokymo programa prasideda nuo pagrindinio
Mai Ram Yoga Basic kurso.

Mai Ram Yoga Basic mokytojas, išklausęs mokymo programą, išlaikęs teorinį ir praktinį egzaminą turi teisę dėstyti M.R.Y. Basic Level metodiką ir M.R.Y. Open Level metodiką.

  

Intensyvūs Mai Ram Yoga Basic lygio mokytojų kursai

 
————————–∗————————– 
 
 
Mai Ram Yoga Basic – metodika, skirta tiek praktikuojantiems jogą, tiek ir jogos mokytojams, instruktoriams, dirbantiems jogos centruose, sporto ir sveikatingumo įstaigose, 
mokyklose ar kitose įstaigose. 
Mai Ram Yoga Basic metodika lavina koncentraciją, savistabą, padeda įvaldyti kūno ir proto funkcijas bei išlaikyti sveikatingumą, skatina savižiną, padeda adaptuotis prie vykstančių gyvenimo pokyčių, formuoja teisingą požiūrį į save ir aplinką. 
 
Intensyviuose kursuose dėstoma klasikinė integruota Mai Ram Yoga,
jogos anatomija, sanskrito pradmenys, M.R.Y. Open ir Basic lygio asanų ir pranajamos technikos, meditacijos pradmenys, atsipalaidavimo metodika. 
 

Kursą sudaro 220 akademinių valandų.

Išsamesnė informacija:
kursų kaina, išsami dienotvarkė, papildoma informacija
suteikiama užsiregistravus ir užpildžius dalyvio registracijos formą.

 


Registruojama tel. +370 640 416 69 arba el. p. info@mairamyoga.lt.
 
 ————————–∗————————– 
 
Išklausiusiems kursą, įteikiamas
MAI RAM INTERNATIONAL YOGA ASSOCIATION Basic lygio diplomas.
 Išlaikius teorinį ir praktinį egzaminus, išduodamas M.R.Y. Basic lygio mokytojo sertifikatas, suteikiantis teisę vesti jogos praktikas pagal M.R.Y. Basic/Open metodiką.
 
 

 ————————–∗————————– 

 
Mai Ram Yoga Basic lygio mokytojas

Siekiantysis tapti Mai Ram Yoga Basic lygio mokytoju, išklausęs mokymo programą, turi teisę laikyti egzaminus. Išlaikius teorinį ir praktinį egzaminus, mokytojui suteikiama:

 • diplomas;
 • sertifikatas, suteikiantis teisę dėstyti Mai Ram Yoga Basic Level ir Mai Ram Yoga Open Level metodikas;
 • mokytojo vadovas, kuriame išdėstomos Basic lygio jogos mokytojui būtinos jogos sąvokos;
 • Mai Ram Yoga Basic Level metodikos vadovas;
 • Mai Ram Yoga Open Level metodikos vadovas;
 • Jogos anatomijos vadovas.

 

Metodika Sudėtis Praktinės pamokos trukmė
Mai Ram Yoga Basic Level 15 praktinės jogos pamokų ir 1 specialioji atsipalaidavimo praktika 1 val. 30 min.
Mai Ram Yoga Open Level 5 praktinės jogos pamokos 1 val. 15 min.

 

  ————————–∗————————– 
 
 
  
 
 
  ————————–∗————————– 
 
 

Trumpas reportažas iš 2014 m. Mai Ram Yoga  sertifikuotų jogos mokytojų vasaros retrito

žiūrėti čia>>>

 

————————–∗————————– 

 
 
 
II
studijų kursas

 

Mai Ram Yoga Basic II Teacher
Pagrindinių jogos technikų mokytojas
 
 
Mai Ram Yoga Basic II lygio mokytojui suteikiama teisė dėstyti: M.R.Y. mitybos paskaitas, šatkarmų paskaitas ir praktikas, pranajamos paskaitas ir specialias Basic II pranajamos technikas, meditacijos pradmenų paskaitas ir specialią praktinę “svarūpos daršanos” meditacinę techniką.
 

Intensyvios Mai Ram Yoga Basic II lygio mokytojų studijos 

 
Intensyvių studijų metu yra dėstoma Mai Ram Yoga Basic II metodika, skirta M.R.Y. mokyto-
jams, vedantiems nuolatines M.R.Y. Basic bei Advanced I praktikas ir turintiems savo mokinius. 
 
Mokymo programą sudaro teorinės paskaitos ir praktika:

1. Šatkarmų, kūno apvalymo, teorija ir praktika
2. Pranajamos teorija ir praktika
3. Mitybos paskaitos
4. Meditacijos pagrindų teorija ir praktika

 
 
 ————————–∗————————– 
 
 
Mai Ram Yoga Basic II lygio mokytojas

Siekiantysis tapti M.R.Y. Basic II lygio mokytoju turi turėti galiojantį M.R.Y. Basic lygio serti-
katą. Išklausęs Mai Ram Yoga Basic II lygio mokymo programą, turi teisę laikyti egzaminus. Išlaikius
teorinį ir praktinį egzaminus, mokytojui suteikiama:

 • sertikatas, suteikiantis teisę dėstyti pagal Mai Ram Yoga Basic II lygio metodiką:
  • M.R.Y. mitybos principų paskaitas,
  • šatkarmų paskaitas ir praktikas,
  • pranajamos paskaitas ir specialias Basic II pranajamos technikas,
  • meditacijos pradmenų paskaitas ir specialią praktinę meditacinę techniką
   Svarūpa-daršana”;
 • Mokytojo vadovas, kuriame išdėstyta M.R.Y. Basic II lygio mokytojui būtina jogos teorija,
  paskaitos;
 • Iniciacija į M.R.Y. Basic II lygio mokytojo sadhaną.

 

MRY Basic II 2019 000011

MRY Basic II 2019 000034

MRY Basic II 2019 000033

 
 
————————–∗————————–
 
 
 
 
III
studijų kursas
 
 
Yoga Adhikari 
(sanskr. योग अधिकारी yoga adhikārī)
Pažengęs mokytojas, kuriam leista skleisti jogos mokymą
Yoga Adhikari – tai pažengęs mokytojas:
 • gebantis supažindinti ir tiksliai apibūdinti Mai Ram Yoga bei jos ypatumus;
 • mokantis perduoti Mai Ram Yoga mokymą kitiems atveriant žinias ir suteikiant teisingą pirmąjį supratimą apie jogą;
 • galintis paaiškinti ir atsakyti į klausimus, reikalaujančius specialių jogos praktikos žinių;
 • skiriantis daug laiko kokybinei savianalizei.
 
Yoga Adhikari mokytojui suteikiama teisė dėstyti Mai Ram Yoga įvadus, paskaitas, vesti seminarus.
Yoga Advanced I asanų ir pranajamos lygis:
Mokytojui suteikiama teisė dėstyti M.R.Y. Advanced I Level metodiką.

 

Mai Ram Yoga kūno, kvėpavimo, proto, jogos filosofijos, psichologijos ir dvasinio žinojimo studijų III kurso mokymo programa susideda iš integruotos jogos metodikos, lavinančios kūną ir protą, pagal klasikinę jogą.

III kurso Yoga Adhikari dėstomi dalykai:

 •     jogos raštų studijavimas;
 •     gebėjimo mąstyti ir išmintingai veikti ugdymas;
 •     proto kontrolės lavinimas;
 •     meditacijų praktika;
 •     sanskrito pradmenų kursas;
 •     jogos anatomijos ir fiziologijos kursas.
 •     Advanced I lygio asanos;
 •     Advanced I asanų sekų (vinjasų) technikos;
 •     kvėpavimo praktika.
Siekiantysis tapti Mai Ram Yoga Adhikari, turi turėti Mai Ram Yoga Basic Level sertifikatą. Išklausęs Mai Ram Yoga Adhikari, pažengusių mokytojų mokymo programą, turi teisę laikyti egzaminus. Išlaikius egzaminus, mokytojui išduodama:
 • sertifikatas, suteikiantis teisę dėstyti Mai Ram Yoga įvadus, paskaitas, seminarus;
 • Mai Ram Yoga Adhikari vadovas;
 • metodika “Įvadas į Mai Ram Yoga”;
 • sanskrito vadovas;
 • jogos anatomijos ir fiziologijos vadovas.
Metodika Sudėtis Teorinės pamokos trukmė
Įvadas į Mai Ram Yoga 15 teorinių jogos pamokų 1 ak. val.

Siekiantysis tapti Mai Ram Yoga Advanced I asanų ir pranajamos technikų mokytoju, turi teisę laikyti praktinį egzaminą. Išlaikius praktinį egzaminą, mokytojui išduodama:

 • sertifikatas, kurio galiojimo laikas nurodomas sertifikate, suteikiantis teisę dėstyti Mai Ram Yoga Advanced I Level metodiką;
 • Mai Ram Yoga Advanced I Level metodikos vadovas.

 

Metodika Sudėtis Praktinės pamokos trukmė
Mai Ram Yoga Advanced I Level 10 praktinių jogos pamokų 2 val.

Mai Ram Yoga Adhikari sertifikato išdavimas ir galiojimo laikas
 
Sertifikatai išduodami:
Yoga Advanced I  ir M.R.Y. pranajama I
Mokytojo sertifikatas galioja 24 mėn., todėl būtina periodinė mokytojo atestacija, kuri skatina kvalifikuoto jogos mokytojo tobulėjimą.
Mai Ram I.Y.A. skelbia kasmetines jogos mokytojų atestacijas, kurių metu laikomas praktinis egzaminas, jį išlaikius, pratęsiamas sertifikatų galiojimo laikas 24 mėn.

Siekdamas atestacijos, jogos mokytojas patvirtina savo nuostatą tobulėti ir jam suteikiama teisė skleisti klasikinę integruotą Mai Ram Yoga pagal mokytojo sertifikato lygį.

Pastabos:

M.R.Y. Adhikari egzaminą galima laikyti turint galiojantį M.R.Y. Basic sertifikatą.

M.R.Y. Advanced I Level  egzaminą galima laikyti turint nuolatinę M.R.Y. Basic teacher dėstymo praktiką.

 

 

▾ Rodyti daugiau
 
 
 
————————–∗————————– 
 
 
 
IV
studijų kursas
 
 
Yoga Uttara Adhikari 
(sanskr. योग उत्तर अधिकारी yoga uttara adhikārī)
Aukštesnysis jogos mokytojas
Yoga Uttara Adhikari – tai įgudęs mokytojas:
 • gebantis dėmesį koncentruoti į jogos mokymo esmę;
 • praktikuodamas įgijęs gilių jogos žinių;
 • puikiai išmanantis jogos mokymą.
Yoga Uttara Adhikari, išlaikęs egzaminą, gali dėstyti Mai Ram Yoga įvadus, paskaitas, vesti seminarus, Mai Ram Yoga meditacijų praktiką.
 

Yoga Advanced II asanų ir pranajamos lygis:
Mokytojui suteikiama teisė dėstyti M.R.Y. Advanced II Level metodiką.

 
Mai Ram Yoga kūno, kvėpavimo, proto, jogos filosofijos, psichologijos ir dvasinio žinojimo studijų IV kurso mokymo programa susideda iš integruotos jogos metodikos, lavinančios kūną ir protą, pagal klasikinę jogą.

IV kurso Yoga Uttara Adhikari dėstomi dalykai:

 •     jogos raštų studijavimas;
 •     intelekto vystymas;
 •     proto kontrolės lavinimas;
 •     savistaba ir proto veiklos analizė;
 •     gilesnė meditacijų praktika;
 •     sanskrito kursas;
 •     jogos anatomijos ir fiziologijos kursas.
 •     Advanced II lygio asanos;
 •     Advanced II asanų sekų (vinjasų) technikos;
 •     sudėtingos kvėpavimo praktikos;
 •     susikoncentravimas.

 

Išlaikius M.R.Y. Uttara Adhikari teorinį egzaminą, suteikiamas diplomas ir teisė dėstyti jogos įvadus, Mai Ram Yoga Kriya meditacijų praktiką, paskaitas, vesti seminarus.

Siekiantysis tapti Mai Ram Yoga Uttara Adhikari, turi turėti Mai Ram Yoga Adhikari sertifikatą. Išklausęs Mai Ram Yoga Uttara Adhikari mokytojų mokymo programą, turi teisę laikyti egzaminus. Išlaikius egzaminus, mokytojui suteikiama:

 • sertifikatas, suteikiantis teisę dėstyti Mai Ram Yoga įvadus, paskaitas, seminarus;
 • Mai Ram Yoga Uttara Adhikari vadovas;
 • Mai Ram Yoga Kriya meditacijų praktikos sistemos vadovas;
 • sanskrito vadovas.

 

Siekiantysis tapti Mai Ram Yoga Advanced II asanų ir pranajamos mokytoju, išklausęs mokymo programą, turi teisę laikyti praktinį egzaminą. Išlaikius praktinį egzaminą, mokytojui suteikiama:

 • sertifikatas, kurio galiojimo laikas nurodomas sertifikate, suteikiantis teisę dėstyti Mai Ram Yoga Advanced II Level metodiką;
 • Mai Ram Yoga Advanced II Level metodikos vadovas.

 

Metodika Sudėtis Praktinės pamokos trukmė
Mai Ram Yoga Advanced II Level 2 intensyvios jogos praktikų pamokos 2 val. 30 min.

 

Mai Ram Yoga Uttara Adhikari sertifikato išdavimas ir galiojimo laikas
 
Sertifikatai išduodami:
Yoga Uttara Adhikari ir Yoga Advanced II.
Mokytojo sertifikatas galioja 24 mėn., todėl būtina periodinė mokytojo atestacija, kuri skatina kvalifikuoto jogos mokytojo tobulėjimą.
Mai Ram I.Y.A. skelbia jogos mokytojų atestacijas, kurių metu laikomas praktinis egzaminas, jį išlaikius, pratęsiamas sertifikatų galiojimo laikas 24 mėn.

Siekdamas atestacijos, jogos mokytojas patvirtina savo nuostatą tobulėti ir jam suteikiama teisė skleisti klasikinę integruotą Mai Ram Yoga pagal mokytojo sertifikato lygį.

Pastabos:

M.R.Y. Uttara Adhikari egzaminą galima laikyti turint galiojantį M.R.Y. Adhikari sertifikatą.

M.R.Y. Advanced II Level  asanų lygio egzaminą galima laikyti turint nuolatinę M.R.Y. Advanced I Level asanų dėstymo praktiką.

 

▾ Rodyti daugiau
 
 
————————–∗————————– 
 
 
 
V
studijų kursas
 
 
Yoga Acharya
(sanskr. योग आचार्य yoga ācārya)
Dvasinis jogos mokytojas
Yoga Acharya yra mokytojo laipsnis, nurodantis jogos žinovo savybes, žinias ir atitinkamas jogiškas kokybes, gebėjimus.

Yoga Acharya gali plėtoti jogos mokymą, dėstyti Mai Ram Yoga įvadus, paskaitas, Mai Ram Yoga meditacijų praktiką, seminarus.

Mai Ram Yoga Master asanų ir pranajamos lygis:
Mokytojui suteikiama teisė dėstyti M.R.Y. Master Level metodiką.

Mai Ram Yoga kūno, kvėpavimo, proto, jogos filosofijos, psichologijos ir dvasinio žinojimo studijų V kurso mokymo programa susideda iš integruotos jogos metodikos, lavinančios kūną ir protą, pagal klasikinę jogą.

V kurso Yoga Acharya dėstomi dalykai:

 •     jogos raštų studijavimas;
 •     sanskrito studijavimas;
 •     meditacijų praktika;
 •     Master lygio asanos;
 •     Master asanų sekų (vinjasų) technikos;
 •     sudėtingos kvėpavimo praktikos;
 •     susikoncentravimas;
 •     ilgalaikė savistaba asanoje.

 

M.R.Y. Acharya laipsnis suteikiamas išugdžius rekiamas dvasinio jogos mokytojo savybes.
M.R.Y. Acharya gali plėtoti jogos mokymą, dėstyti M.R.Y. įvadus, paskaitas, meditacijų praktiką, vesti seminarus, satsangus.

 

Siekiantysis tapti Mai Ram Yoga Master asanų ir pranajamos mokytoju, išklausęs mokymo programą, turi teisę laikyti praktinį egzaminą. Išlaikius praktinį egzaminą, mokytojui suteikiama:

 • sertifikatas, kurio galiojimo laikas nurodomas sertifikate, suteikiantis teisę dėstyti Mai Ram Yoga Master Level metodiką;
 • Mai Ram Yoga Master Level metodikos vadovas.

 

Metodika Sudėtis Praktinės pamokos trukmė
Mai Ram Yoga Master Level asanų ir pranajamos technika reikalaujanti aukščiausiojo meistriškumo 3 val.

 


Pastabos:

M.R.Y. Master Level egzaminą galima laikyti turint nuolatinę M.R.Y. Advanced II Level dėstymo praktiką.

Išlaikius M.R.Y. Master Level  praktinį egzaminą, suteikiamas sertifikatas ir teisė dėstyti M.R.Y. Master Level metodiką, kurią sudaro aukščiausios koncentracijos ir meistriškumo reikalaujanti asanų ir pranajamos technika.

 

▾ Rodyti daugiau
 
 
 
 ————————–∗————————– 
     
Intensyvūs papildomi kursai

Yoga Adhikari
Išklausius intensyvios pranajamos kursą ir išlaikius egzaminą, mokytojui suteikiama teisė vesti
M.R.Y. Pranayama I praktiką.

Yoga Uttara Adhikari
Išklausius intensyvios pranajamos kursą ir išlaikius egzaminą, mokytojui suteikiama teisė vesti
M.R.Y. Pranayama II praktiką.

 
 

 ————————–∗————————– 

 
 
Mai Ram Yoga mokytojų parengiamieji
kursai ir retritai 

Jogos mokytojų kursai ir retritai yra skirti susipažinti su Mai Ram Yoga,

gilinti mokytojų žinias ir praktiką.
   
Jogos mokytojų parengiamųjų kursų ir retritų metu mokomasi:
jogos filosofijos ir psichologijos, studijuojami jogos raštai, sanskritas, gilinama meditacinė praktika, lavinamos įvairių lygmenų asanų ir pranajamos technikos.
 
 
 

——————∗——————

OM TAT SAT