M.R. Y. metodą vienijančios jogos kryptys

Krija joga (sanskr. क्रिया योग kriyā yoga)

– tai veiklos joga, bendroji psichinė disciplina, kuri apvalo sąmonę nuo teršalų ir padeda vystyti jogos praktiką. Krija jogą sudaro trys esminiai veiklos elementai, kurie parveria visą integralinę M.R.Y. praktiką:

Tapas – askezė, intensyvi praktika, savidisciplina, pastangos, apvalančios protą nuo neišmonės (avidjos) sukeltų teršalų, padedančios įveikti nesąmoningus troškimus, pašalinčios juslingumą.

Svadhjaja – tai savianalizė, gebėjimas stebėti bei tyrinėti save patį.

Yšvarapranidhana – atsidavimas Yšvarai (Savasčiai), arba savęs įsisąmoninimas, suvokimas savo tapatumo su Grynąja Kosmine Sąmone.

 

 ————————–∗————————–

 

Džnana joga (sanskr. ज्ञान jñāna – žinojimas, išmintis)

– tai pažinimo joga atskleidžianti būties esmių suvokimą. Pažinimo joga leidžia žmogui suvokti pasaulio tvarką, principus ir esmę. Žinojimas skatina teisingą (dharminę) veiklą. Pasitelkdamas logiką ir intelektą praktikuojantysis jogą, vedinas išminties ieškojimo per nuolatinę savianalizę ir gebėjimą atskirti (viveką), tyrinėja savo prigimtį atskleisdamas transcendentinės sąmonės principą. Siekiant išminties nepakanka vien tik raštų studijavimo – tikrasis žinojimas įgyjamas per asmeninę patirtį.

 

 ————————–∗————————–

 

 Bhakti joga (sanskr. भक्ति bhakti – atsidavimas)

– tai puoselėjimas atsidavimo tikrajam “Aš”. Kiekvienas praktikuojantis jogą stengiasi atskleisti Aukščiausiąją Grynąją Sąmonę, kuri yra esminė psichinė jėga, skatinanti suvokti būties esmę. Bhakti joga – tai atsidavimo ir ištikimybės Yšvarai (tikrajam “Aš”, Savasčiai) puoselėjimas, visų individualių prisirišimų atsisakymas susitapatinant su Grynąja Sąmone.

 

 ————————–∗————————–

 

 Radža joga (sanskr. राज rāja – karališkas)

– tai savitramdos joga, kuri aiškina ir analizuoja žmogaus psichinę struktūrą. Tai praktika, sutramdanti jausmus bei protą ir padedanti įvaldyti fizinę bei psichinę žmogaus prigimtį, išlaisvinant sąmonę nuo bet kokių kūno, emocijų bei proto apribojimų, atskleidžiant bei išpuoselėjant žmoguje glūdintį dieviškąjį pradą.

 

 ————————–∗————————–

 

 Hatha joga (sanskr. हठ haṭha)

– tai praktika, padedanti sutelkti gyvybingumo jėgą bei kontroliuoti kūne vykstančius procesus, išlaikant kūno ir proto harmoningą darną. Galutinis jos tikslas – išsiugdyti savižiną, kurios dėka kūnas panaudojamas dvasinio žinojimo siekimui.

 

————————–∗————————–

 

Karma joga (sanskr. कर्म karma – veiksmas)

– tai išsilaisvinimo iš karmos kelias, kai žmogaus veikla ir visas gyvenimas suvokiamas kaip aukojimo aktas. Tokia praktikuojančiojo jogą nuostata į veiklą apsaugo individą nuo tolesnio įsipainiojimo į samsaros tinklą.

 

——————∗——————

OM TAT SAT