Justas

Yoga Adhikari mokytojas

 

Mai Ram Yoga Adhikari mokytojas Justas Kučinskas 

Justas Kučinskas daugelį metų šoko sportinius – pramoginius šokius, studijavo šiuolaikinį šokį, baletą, Londono Birckbeck universitete baigė choreografijos studijas.

Tuo pat metu jis studijavo Vakarų bei Rytų filosofiją: lygindamas atskirus šių filosofijų aspektus Londono King’s College universitete apgynė magistro laipsnį. Šiuo metu Vilniaus universitete Justas rengia filosofijos daktaro disertaciją, dėsto filosofijos įvadą, ISM vadybos ir ekonomikos universitete veda kūrybinio mąstymo seminarus.

Jis sako, jog jo gyvenime lig tol dvi atskiros sritys – kūno raiška ir patirtis šokyje, bei proto lavinimas filosofijos studijose – galiausiai įgavo tarpusavio pusiausvyrą ir išties susijungė jogos praktikoje.  

2013 metais Justas tapo Mai RamYoga mokytoju, o po tęstinių jogos mokytojo studijų, 2016 metais, guru Mai Ram Devi suteikė Justui Adhikari mokyto iniciaciją. 

Mai Ram Yoga ašrame Justas veda kursą “Įvadas į Mai Ram Yoga“, paskaitas, Basic ir Advanced I lygio asanų ir pranajamos praktikas.