MŪSŲ GURU

Mai Ram Devi - Jogos tradicija 

Guru Mai Ram 

Guru Mai Ram yra gimusi Vilniuje, Lietuvoje 1969 m. Įgijo chemijos ir psichologijos  išsilavinimą. Sukūrė šeimą, tačiau pasaulietiško gyvenimo apsuptyje neblėstantis dvasinio žinojimo troškimas visada lydėjo Ją. Šis augantis troškimas ir prisilietimas prie tikrojo žinojimo, tikrojo mokymo šaltinio atradimas, paskatino žengti nelengvu, asketišku jogos keliu.

Nepaisant dvasinio jogos mokymo universalumo, būti moterimi, o dar vakariete, asketiškiausioje jogų tradicijos mokymo linijoje ganėtinai neįprastas, retas atvejis ir pačioje Indijoje. Žengti asketiškos jogos tradicijos keliu nelengva net vyrams. Retas yra tas, kuris pasirenka tokį kelią. Nepaisant nelengvos sadhanos Mai Ram sugebėjo suderinti ir atlikti pareigas šeimoje ir visuomenėje. Ji yra gerbiama tiek jogų asketų, tiek pasauliečių žmonių. Daugybei žmonių Jos nueitas kelias yra įkvėpiantis pavizdys. Mai Ram sugebėjo perteikti, adaptuoti sudėtingą klasikinį jogos mokymą vakarietiškoje kultūroje savižinos siekiantiems žmonėms.

Praėjus ilgalaikį gilios askezės etapą Jai buvo suteiktas Guru Mai Ram vardas. Senovės Indijos aghorų kapalinų nathų jogų tradicijos mokymo perdavą ir iniciaciją suteikė Guru Bhūt Bhavan Narendra Dev Ram ir Guru Bhūt Bhavan Anil Dev Ram. 

Guru Mai Ram tęsia jogų tradiciją ir perduoda klasikinį jogos mokymą įsteigtose Mai Ram Yoga ašramuose Lietuvoje, Vilniuje ir Indijoje, Varanasyje. Taip pat, yra įkurta Mai Ram Yoga mokykla Slovakijoje, Banska Bistricoje ir Mai Ram Yoga retritų centras Ispanijoje, Valensijoje. 

 

Guru Mai Ram yra išvertusi iš sanskrito kalbos šiuos klasikinius jogos raštus:

„Jogos sūtros“, „Hatha jogos pradypika“, „Guru gyta“.

Taip pat Guru Mai Ram yra parašiusi „Krijos – meditacinės praktikos vadovą“, įvairių lygių teorinius vadovus ir praktines metodines medžiagas. 

 

Guru Mai Ram 

 Mai Ram International Yoga Association

 

   Guru Mai Ram yra Mai Ram International Yoga Association Lietuvoje ir Mai Ram Yoga International Institute, Indijoje įkūrėja. Asociacija ir institutas įkūrti siekiant vystyti ir plėtoti klasikinę integruotą Mai Ram Yoga, organizuoti įvairių lygių mokymus, studijas, seminarus ir konferencijas, bendradarbiauti su giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. 
 
Kasmet M.R.Y. Asociacija rengia kvalifikuotų jogos mokytojų mokymus, kuriuose dalyvauja įvairaus amžiaus žmonės iš Lietuvos, Vokietijos, Prancūzijos, Slovakijos, Airijos, Baltarusijos, Ispanijos, Austrijos, Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Rusijos, Amerikos, Kanados, Indijos. 
 
Mai Ram Yoga ašrame, mokyklose, centruose, studijose Lietuvoje ir kitose šalyse mokoma fizinių, mentalinių ir dvasinių nesenstančių klasikinės jogos mokslo aspektų.
  
   

————————–∗————————–

 

 Parama Guru Narendra Ram Guru Anil Ram ir Mai Ram Devi Varanasis

 

Jogos meistrų linija

Apie senovės Indijos jogų tradicijas ir didingąjį jogos mokslą byloja sanskrito raštai, tačiau mokymo slaptis iš kartos į kartą yra perduodama Guru Paramparos būdu. Tai reiškia, kad nuo senų senovės iki pat šių dienų tikrasis jogos mokymas ir jo slaptis gaunama tiesiogiai iš lūpų į lūpas tik iš Guru mokiniui. Jogų tradicijoje yra sakoma: “Mokinys subrendo, Mokytojas atėjo ir davė žinojimą”.

 Senovės jogų tradicija, vadinama aghorų kapalinų nathų jogų sampradaja – tai mahasiddhų, realizuotų, įgyvendinusių dvasines praktikas, jogos meistrų linija. Ši sampradaja, mokymo linija, pasaulyje laikoma neapsakomu dvasiniu lobiu, nes yra dvasinių galių siddhių (tobulų antgamtinių gebėjimų) slapties saugotoja. Nathais vadinami autentiško jogos mokymo valdovai, meistrai, saugotojai. Žodžiu aghora sanskrito kalba nusakoma Aukščiausiosios Sąmonės būsena. 

 

 ————————–∗————————–
 
 
 
 
 
 ————————–∗————————–
 

  OM TAT SAT