MŪSŲ GURU

Mai Ram Devi - Jogos tradicija

 

Guru Mai Ram Devi

 
 Guru Mai Ram yra Aghorų kapalinų nathų jogų sampradajos mokymo linijos tęsėja. Jai perduota jogų tradicijos dvasinė galia ir žinojimas. Inicijuotiems į šią sadhaną suteikiamas dvasinis vardas, pasibaigiantis mantra Ram (sanskr. राम), reiškiančią dievystę.  
 
Guru Mai Ram gimė Lietuvoje 1969 m. sausio 15 d. per Makara Sankranti šventę.
 Makara Sankranti yra saulės grįžimas iš tamsaus periodo į šviesųjį, kai saulė pradeda judėti šiauryn. Ši diena simbolizuoja neišmanymo pabaigą ir tiesos pradžią, kuomet apsireiškia tamsos į šviesą virsmas iš vieno būvio į kitą. Būtent per Makara Sankranti į Mahasamadhį išėjo tradicijos didis sidhas Guru Hari Ram, kurio ašrame Indijoje, Varanasyje Guru Mai Ram tęsia nathų jogų sadhaną. Savo sadhaną Guru Mai Ram taip pat atlieka ir Lietuvoje, Vilniuje įsteigtame Mai Ram Yoga ašrame.
 
Nathai – tai jogos saugotojai, valdovai, meistrai. Aghora sanskrito kalba reiškia nedualią sąmonės būseną, o Kapali – kaukolę, simbolizuojančią visatą. Aghoris, atskleisdamas dievystės būseną, savo rankoje laiko kaukolę. Aghoriu vadinama būtybė, transcendavusi dualumą ir suvokusi aukščiausiąją vienovę. Aghorų kapalinų nathų jogų tradicija yra Guru Parampara – mokytojo perduodama mokiniui per žodinį mokymą iš lūpų į lūpas. Griežta sadhana, nepertraukiamas ryšys su dvasiniu žinojimu, asketizmas ir atsiskyrimas neleido išnykti tradicijai, kuri laikoma neapsakomu dvasiniu lobiu, nes yra neįtikėtinų
dvasinių galių sidhi (tobulų antgamtinių gebėjimų) saugotoja.
 
 
Mai Ram ir Parama Guru Narendra Ram
 
 
Parama Guru Narendra Ram Guru Anil Ram ir Mai Ram Devi Varanasis Parama Guru Narendra Ram, Mai Ram ir Guru Anil Ram
 
 
 
Mai Ram ir Guru Anil Ram
 
 
 
 
 
Mai Ram International Yoga Association

 

————————–∗————————–

 

Guru Mai Ram yra Mai Ram International Yoga Association įkūrėja.

Asociacija įkurta siekiant vystyti ir plėtoti nathų jogos mokymą pagal klasikinę integruotą Mai Ram Yoga, organizuoti mokymus, seminarus ir konferencijas,
bendradarbiauti su giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
 
Mai Ram Yoga – tai Guru Mai Ram integruota klasikinė joga šiuolaikiniam žmogui. Mai Ram Yoga sudaryta remiantis ilgamete Guru Mai Ram praktikos patirtimi stebint ir mokant jogos įvairaus amžiaus žmones, skirtingų fizinių gabumų, tautybių, rasių. Guru Mai Ram jogos mokymą diegia praktiniu, moksliniu ir klasikiniu jogos požiūriu. Mai Ram Yoga sudaro tradicijos puoselėjimų jogos praktikų visuma, kuri padeda praktikuojančiam praplėsti sąmonę. Laikantis asmeninės disciplinos, nuosekliai praktikuojant Mai Ram Yoga metodiką žmogus gali adaptuotis prie vykstančių gyvenimo pokyčių, skatinti asmeninį augimą ir brandą, išlaikyti sveikatingumą, ugdyti pasaulio priėmimą
bei formuoti teisingą požiūrį į save ir aplinką.
 
Kasmet M.R.Y. Asociacija rengia kvalifikuotų jogos mokytojų mokymus, kuriuose dalyvauja įvairaus amžiaus žmonės iš Lietuvos, Europos šalių, Rusijos, Amerikos, Kanados, Indijos. Mai Ram Yoga ašrame, centruose, studijose Lietuvoje ir kitose šalyse mokoma fizinių, mentalinių ir dvasinių nesenstančių klasikinės jogos mokslo aspektų.
 
 
 
 
 
 ————————–∗————————–
 
 
 

Guru Mai Ram Devi įnicijuotais mokyniai Mai Ram Yoga ašrame VilniujeGuru su inicijuotais mokiniais Mai Ram Yoga ašrame, Vilniuje

 

 

 

————————–∗————————–

 

Guru Mai Ram sadhanos vietos, ašramai

 

Nuo 2009 m. Guru Mai Ram sadhaną atlieka Hari Ram ašrame Varanasyje, Indijoje, o nuo 2010 m. – Lietuvoje įsteigtame Mai Ram Yoga ašrame.
 
 
Mai Ram Yoga Ašramas, Vilnius
 

 

  Hari Ram Ašramas, Varanasis, Indija

 
 
———————∗———————

 OM TAT SAT