MŪSŲ GURU

Mai Ram Devi - Jogos tradicija

 

M.R.Y. kilmė – jogos meistrų linija

Aghorų kapalinų nathų jogų tradicija – tai Indijos šventųjų jogų, mahasiddhų, realizuotų (įgyvendinusių dvasines praktikas) jogos meistrų linija. Griežta sadhana, nepertraukiamas ryšys su dvasiniu žinojimu, asketizmas ir atsiskyrimas neleido išnykti šiai mokymo linijai, kuri pasaulyje laikoma neapsakomu dvasiniu lobiu, nes yra dvasinių galių siddhių (tobulų antgamtinių gebėjimų) slapties saugotoja.

Nathais vadinami autentiško jogos mokymo valdovai, meistrai, saugotojai. 

Žodžiu aghora sanskrito kalba nusakoma Aukščiausiosios Sąmonės būsena. Indijoje aghorų kapalinų  meistrų linija vadinama dieviškųjų jogų inkarnacija. Išskirtinis šios mokymo linijos atributas yra jogo rankoje laikoma kaukolė kapala, simbolizuojanti visatą. Šventasis jogas aghoras, atskleisdamas Aukščiausiąją Savirealizaciją, rankoje laiko kaukolę.

Aghorų kapalinų linija Indijoje yra žinoma kaip Aukščiausios Savirealizacijos – mahasamadhio (Didžiojo Išėjimo, Išsilaisvinimo) – nešėja.

Apie jogų tradicijas ir didingąjį jogos mokslą byloja sanskrito raštai, tačiau mokymo slaptis iš kartos į kartą yra perduodama Guru Paramparos būdu. Tai reiškia, kad nuo senų senovės iki pat šių dienų tikrasis jogos mokymas ir jo slaptis gaunama tiesiogiai iš lūpų į lūpas tik iš Guru mokiniui. Jogų tradicijoje yra sakoma: “Mokinys subrendo, Mokytojas atėjo ir davė žinojimą”.

 

Guru Mai Ram 

Mai Ram Devi yra aghorų kapalinų mokymo linijos Guru, tęsianti jogų tradiciją ir perduodanti klasikinį jogos mokymą bei dvasinį žinojimą. Guru Mai Ram gimė Lietuvoje 1969 m. sausio 15 d.  per Makara Sankranti šventę. Makara Sankranti yra saulės grįžimas iš tamsaus periodo į šviesųjį, kai saulė pradeda judėti šiauryn. Ši diena simbolizuoja neišmanymo pabaigą ir tiesos pradžią, kuomet pasireiškia tamsos į šviesą virsmas, iš vieno būvio į kitą. Būtent per Makara Sankranti į mahasamadhį išėjo tradicijos didis siddhas Guru Hari Ram, kurio ašrame Indijoje, Varanasyje Guru Mai Ram tęsia nathų jogų sadhaną. Savo sadhaną Guru Mai Ram atlieka ir Lietuvoje, Vilniuje įsteigtame Mai Ram Yoga ašrame, o taip pat nuo 2019 m. pradedamos statybos naujo Mai Ram Yoga ašramo Varanasyje, Indijoje.

 
 
 
Parama Guru Narendra Ram Guru Anil Ram ir Mai Ram Devi VaranasisGuru Narendra Ram, Guru Anil Ram ir Guru Mai Ram
 
 
Mai Ram International Yoga Association

 

————————–∗————————–

 

Guru Mai Ram yra Mai Ram International Yoga Association įkūrėja.

Asociacija įkurta siekiant vystyti ir plėtoti jogos mokymą pagal klasikinę integruotą Mai Ram Yoga, organizuoti mokymus, seminarus ir konferencijas,
bendradarbiauti su giminingomis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje.
 
Mai Ram Yogatai Guru Mai Ram integruota klasikinė joga, skirta šiuolaikiniam žmogui puoselėti savižiną ir, plečiant sąmonę, žengti anapus kūno ir proto ribų.
M. R. Y. sudaryta remiantis ilgamete Guru Mai Ram praktikos patirtimi stebint ir mokant jogos įvairaus amžiaus žmones, skirtingų tautybių, rasių. Guru Mai Ram jogos mokymą diegia praktiniu, moksliniu ir klasikiniu jogos požiūriu. 
Kasmet M.R.Y. Asociacija rengia kvalifikuotų jogos mokytojų mokymus, kuriuose dalyvauja įvairaus amžiaus žmonės iš Lietuvos, Vokietijos, Prancūzijos, Slovakijos, Airijos, Baltarusijos, Ispanijos, Austrijos, Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Rusijos, Amerikos, Kanados, Indijos. 
Mai Ram Yoga ašrame, mokyklose, centruose, studijose Lietuvoje ir kitose šalyse mokoma fizinių, mentalinių ir dvasinių nesenstančių klasikinės jogos mokslo aspektų.
 
 
 
 
 
 ————————–∗————————–
 
 
 

Guru Mai Ram Devi įnicijuotais mokyniai Mai Ram Yoga ašrame VilniujeGuru su inicijuotais mokiniais Mai Ram Yoga ašrame, Vilniuje

 

 

 

————————–∗————————–

 

Guru Mai Ram sadhanos vietos, ašramai

 

Nuo 2009 m. Guru Mai Ram sadhaną atlieka Hari Ram ašrame Varanasyje, Indijoje, nuo 2010 m. – Lietuvoje įsteigtame Mai Ram Yoga ašrame, nuo 2019 m. įsteigtoje Mai Ram Yoga mokykloje Slovakijoje, o taip pat 2019 m. pradėtas statyti M.R.Y ašramas Varanasyje.
 
 
Mai Ram Yoga Ašramas, Vilnius
 

 

  Hari Ram Ašramas, Varanasis, Indija

 
 
———————∗———————

 OM TAT SAT