Šivaratrio nakties meditacija!

 

Sigute Ach

 

 

Kviečiame dalyvauti Šivaratrio nakties meditacijoje, kuri vyks

naktį iš vasario 23 d. į 24 d.

 

 ——————∗—————— 

 

Šventinio renginio pradžia vasario 23 d. 23.30 val.

Renginys vyks visą naktį.

Ateikite į meditaciją apsirengę baltais rūbais,

su savimi aukojimui atsineškite gėlių, vaisių, smilkalų.

  

————————–∗————————–

 

INTENSYVI M.R.Y. ŠIVARATRIO SADHANA 

Šivaratris (sanskr. शिवरात्रि Śivarātri) – Šivos naktis

Jogos praktikui Šivos naktis yra labai reikšminga sadhana, kurios metu apsireiškia ypatingai stipri dvasinė energija, transformuojanti ir apvalanti sąmonę nuo teršalų. 

Šiva, Jogos Valdovas, pirmasis Nathas ir Guru, davęs žmonijai jogos mokymą, todėl joginai šią naktį atsideda askezei ir susitelkdami į Aukščiausiąją Sąmonę medituoja. Šivaratrio mantromis jie šlovina Nathą Šivą bei išreiškia dėkingumą Guru Paramparai

Praktikuojančiam jogą praleisti šią naktį Guru ašrame yra labai palanku. Jau dieną iki Šivaratrio nakties, praktikuojantys turėtų laikytis askezės: pasninkauti, tramdyti juslinius geidulius, atlikti apsivalymo praktikas. 

Ašrame Šivaratrio nakties metu vyksta visos nakties meditacija, joginiai garbinimo ritualai. Žmonės, atėję į ašramą, aukoja priežastinio, subtilaus ir fizinio kūno simbolius, t.y. gėles, vaisius, smilkalus, žvakeles bei auką pinigine išraiška. Taip pat Šivaratrio mantromis garbinama Šivos galia ir šlovinama Guru Parampara. Stengiamasi visą naktį, iki saulės patekėjimo, išlaikyti budrumą, suvaldyti mieguistumą, išsiblaškymą ir inerciją. Intensyvaus periodo sadhana spartina sąmonės teršalų šalinimą, sustiprina valią, ryžtingumą, padeda suformuoti teisingas nuostatas, kurios daro įtaką pažangiam tolimesniam praktikuojančiojo jogą vystymuisi.

 

 ————————–∗————————–

OM TAT SAT