Mieli Mai Ram Yoga

ašramo lankytojai ir palaikantys,

Gurudži Mai Ram parengė Guru Gytos šventraščio vertimą ir jos komentarus.

 

Guru pedos

 

Šventoji Guru Giesmė dabar rengiama spaudai – ji bus išleista atskira knyga poligrafiniu būdu ir bus platinama knygynuose, kad ją galėtų pažinti visi trokštantys prisiliesti prie tikrosios jogos esmės ir tie, kurie jos niekad nėra girdėję. Deja, spaudos kaštai pastaruoju metu yra labai išaugę, todėl tikimės ir jūsų indėlio į tikrąjį klasikinės jogos supratimą Lietuvoje.

 

 ——————∗——————

 

Prašome visų, kas gali paremti šį kilnų tikslą, prisidėti prie šio svarbaus šventraščio išleidimo.

Net ir nedidelė jūsų auka bus tikras Karma jogos aktas ir parama mūsų

Sadguru ir tikrojo jogos suvokimo sklaidai.

 

 ——————∗——————

 

Aukoti prašome į sąskaitą:

VŠĮ “Savitri”

Į. k. 301487578

a/s LT507300010104769244

 Įmokos paskirtis – Parama Guru Gytai išleisti.

 

——————∗——————

 

OM TAT SAT