Navaratrio satsangai ir meditacijos
 
 
 ————————–∗————————– 
 
 

Kovo 18 – 26 d. ašrame vyks rytiniai ir vakariniai Navaratrio satsangai ir meditacijos

 Kviečiame dalyvauti visus praktikuojančius jogą ašrame!

 

Kovo 18 d. (sekmadienis)

7.00 – 8.00 val. Satsangas ir meditacija 

8.00 – 8.30 val. Karma joga

19.30 – 20.30 val. Satsangas, Meditacija OM, Ugnies atnašavimas, Guru Gyta

20.30 – 21.10 val. Čandra Namaskara

 

Kovo 19 d. (pirmadienis)

7.00 – 8.00 val. Satsangas ir meditacija 

8.00 – 8.30 val. Karma joga

21.00 – 22.00 val. Satsangas, Meditacija OM, Ugnies atnašavimas, Guru Gyta

 

Kovo 20 d. (antradienis)

7.00 – 8.00 val. Satsangas ir meditacija 

8.00 – 8.30 val. Karma joga

20.30 – 21.30 val. Satsangas, Meditacija OM, Ugnies atnašavimas, Guru Gyta

 

Kovo 21 d. (trečiadienis)

7.00 – 8.00 val. Satsangas ir meditacija 

8.00 – 8.30 val. Karma joga

21.00 – 22.00 val. Satsangas, Meditacija OM, Ugnies atnašavimas, Guru Gyta

 

Kovo 22 d. (ketvirtadienis)

7.00 – 8.00 val. Satsangas ir meditacija 

8.00 – 8.30 val. Karma joga

20.30 – 21.30 val. Satsangas, Meditacija OM, Ugnies atnašavimas, Guru Gyta

 

Kovo 23 d. (penktadienis)

7.00 – 8.00 val. Satsangas ir meditacija 

8.00 – 8.30 val. Karma joga

19.30 – 20.30 val. Satsangas, Meditacija OM, Ugnies atnašavimas, Guru Gyta

20.30 – 21.10 val. Čandra Namaskara

 

Kovo 24 d. (šeštadienis)

7.00 – 8.00 val. Satsangas ir meditacija 

8.00 – 8.30 val. Karma joga

19.30 – 20.30 val. Satsangas, Meditacija OM, Ugnies atnašavimas, Guru Gyta

20.30 – 21.10 val. Čandra Namaskara

 

Kovo 25 d. (sekmadienis)

7.00 – 8.00 val. Satsangas ir meditacija 

8.00 – 8.30 val. Karma joga

12.00 –16.00 val. Karma joga

19.30 – 21.00 val. Satsangas, Meditacija OM, Ugnies atnašavimas, Guru Gyta

21.00 – 21.40 val. Čandra Namaskara

 

Kovo 26 d. (pirmadienis)

7.00 – 8.00 val. Satsangas ir meditacija 

8.00 – 8.30 val. Karma joga

21.00 – 22.00 val. Satsangas, Meditacija OM, Ugnies atnašavimas, Guru Gyta

 

 ————————–∗————————– 
 
 
Navaratrio metu, pirmadienį (kovo 19 d.) 18.00 val. ir penktadienį (kovo 23 d.)
6.30 – 8.00 val. ir 19.30 – 21.00 val. NEVYKS meditacijos su Guru Mai Ram.
 
Visos kitos praktikos vyks pagal tvarkaraštį.
 
 
————————–∗————————–
 
 
 
INTENSYVI M.R.Y. NAVARATRIO SADHANA


Mai Ram Yoga Navaratri 2015 ruduo
  

Navaratris (sanskr. नव nava – devynios, रात्री rātrī – naktys) joginų tradicijoje tai intensyvus askezės, meditacijos ir atsiskyrimo periodas. Navaratris trunka devynias dienas ir devynias naktis. Dešimtoji diena simbolizuoja gėrio triumfą prieš blogį. 

Navaratrio sadhana vyksta du kartus metuose (kovo – balandžio ir rugsėjo – spalio mėnesiais). Šie du periodai yra susiję su vykstančiais pokyčiais gamtoje, su perėjimu iš žiemos į vasarą ir iš vasaros į žiemą. 

Navaratrio sadhanos metu apsireiškia stipri transformuojanti sąmonę Šaktės dvasinė energija. 

Pagrindinis šios sadhanos tikslas yra medituoti į Šaktės aspektus, kurie apvalo jogino sąmonę nuo teršalų ir suteikia jam dvasinio žinojimo turtus. 

Navaratrio sadhana – tai periodas, kurio metu apsireiškia dešimt svarbiausių kosminės energijos Šaktės arba Deivės Motinos išraiškų. Kiekviena Šaktės energijos išraiška veikia per tris gamtos kokybes, gunas – satvaradžas,tamasŠaktės energija egzistuoja kiekvienoje formoje. Jos žinojimas yra begalinis, šlovė neaprėpiama, spindesys neapsakomas. 

Navaratris – tai gilaus susikaupimo periodas, kurio metu praktikuojantys su atvira širdimi ir nuoširdžiu atsidavimu medituoja į Deivę lyg į Motiną, kurios energija ir galia padeda apsivalyti nuo egoizmo, aistringumo, ydų ir t.t. 

Navaratrio periodas – tai metas intensyviai askezei. Visos devynios dienos ir devynios naktys joginų laikomos šventu askezės ir meditacijos periodu, intensyviu dvasinio augimo etapu, kai joginas per askezę ryžtingai juda link praktikos įkūnijimo. 

M.R.Y. ašrame Navaratrio sadhanos periodu vyksta ryto meditacijos. Žmonės, atėję į ašramą, aukoja priežastinio, subtilaus ir fizinio kūno simbolius, t.y. gėles, vaisius, smilkalus, žvakeles bei auką pinigine išraiška. Taip pat visą Navaratrio periodą mantromis garbinama Šaktės galia ir šlovinama Guru Parampara

 

▾ Rodyti daugiau

 

 

——————∗——————

OM TAT SAT