Įvadas į jogą

 Guruji Mai Ram Devi sadhana video galerija

Joga tai…

Joga – tai per tūkstančius metų išsaugotas tikrasis paveldas mūsų dabarčiai ir ateičiai.
Jogos praktika yra visos žmonijos kasdienio gyvenimo bei ateities reikmė, kuri nėra suvaržyta jokiais kultūriniais ar geografiniais apribojimais. Joga nėra religija ar filosofija, tai pastovi praktika,
siekiant suvokti savo vienovę su Kūrėjo Tiesa.
 
Joga – tai gyvenimo mokslas, padedantis pažinti savastį bei atrasti santaiką su aplinkiniu pasauliu.
Nuosekli jogos praktika atveria išminties, žinių kelią, leidžia pamatyti reiškinių įvairovės vientisumą bei paverčia gyvenimą harmoningu.
 
Visata nuolatos transformuojasi, kinta, juda. Visi staigūs pokyčiai išoriniame pasaulyje kaskart primena apie gyvenimo nestabilumą bei trapumą. Kintamumas atskleidžia žmogaus pastangų beviltiškumą sukurti gyvenime stabilumo bei ramybės oazę. Ramybė įmanoma tik tada, kai jokie išoriniai veiksniai neįtakoja mūsų vidinio stabilumo, tuomet niekas negali sutrikdyti, paveikti ir atitolinti nuo tikrojo kelio – dharmos.
 
 
Mai Ram Devi
 
 
————————–∗————————–
 

Apie klasikinę integruotą Mai Ram Yoga 

Mai Ram Yoga – tai Guru Mai Ram integruota klasikinės nathų tradicijos jogos praktikų visuma, skirta šiuolaikiniam žmogui puoselėti savižiną. 
 
Šių praktikų siekis – brandinti praktikuojančiojo vidinę sąmonę ir jos išplėtimą, pranokstantį kūno ir proto sukurtus apribojimus. Tokio tikslo link veda nuolatinis savižinos ugdymas, pasitelkiant vidinę valią ir sąmoningumą, kol galiausiai sąmonė pakyla virš mentalinio lygmens. Tik kryptingas pastangų, atsidavimo, kūno ir proto ugdymas praktikuojančiajam leidžia pasiekti tikrojo “Aš” žinojimą. Būtent toks savižinos kelias ir yra pagrindinė integruoto Mai Ram Yoga mokymo paskirtis.
 
 
————————–∗————————–
 
 
Nuo mažumės mus stebina pasaulis, į kurį ateiname, jo vientisumas ir sudėtingumas, išraiškų įvairovė. Gal todėl visą gyvenimą ir bandome protu suprasti tai, ką nesunkiai suvokiame širdimi, stengiamės atsakyti į nuolat iškylančius klausimus: iš kur, kaip ir kada atsirado pasaulis, kas jį sutvėrė, ar jis turi pradžią ir pabaigą, kokia vieta jame ir koks vaidmuo mums skirtas, kodėl egzistuoja gimimas, kančia, mirtis? Visus šiuos klausimus paaiškina jogos mokymas, o praktika padeda pažinti save, keistis bei atrasti vienybę su aplinka.
 
 
————————–∗————————–
 
 
Kodėl ašramo lankytojams būtina išklausyti kursą
„Įvadas į Mai Ram Yoga“?
 
Šis įvadinis kursas skirtas žmonėms, norintiems praktikuoti jogą Mai Ram Yoga ašrame. 
Įvado tikslas – suteikti informaciją apie klasikinę jogą, paskatinti praktikuoti Mai Ram Yoga sąmoningai, suvokiant jogos praktikos būtinybę, naudą ir svarbą savo gyvenime. Paaiškinti, kaip jogos praktika gali padėti šiuolaikiniam žmogui adaptuotis gyvenimo pokyčiuose: išmokti įveikti stresą, ligas, sugebėti neprarasti pusiausvyros ir tikėjimo vidine jėga, atskleisti save kūryboje, išlaikyti darną šeimoje ir kituose santykiuose.
 
 
————————–∗————————–
 
 
Paskaitų ir praktinių jogos pamokų metu
Jūs susipažinsite su:
 
Klasikinės jogos filosofija
 
Nathų (jogos saugotojų, valdovų, meistrų) tradicija bei žinių perdavimo svarba
 
Mai Ram Yoga kilme
 
Mai Ram Yoga metodu ir vienijančiomis kryptimis
 
Mai Ram Yoga praktikos principais 
 
Mai Ram Yoga asanų ir pranajamos technikomis 
 
 
————————–∗————————–
 
 
Susipažinę su Mai Ram Yoga praktikomis ir išklausę įvadinį kursą, praktiką ir žinias galėsite gilinti ašrame, dalyvauti rengiamuose ašramo retrituose, stovyklose bei seminaruose. Palaipsniui praktikuojant, joga taps gyvenimo įrankiu, padedančiu tausoti sveikatą, įveikti gyvenimo kliūtis, atrasti pusiausvyrą ir ramybę, paverčiant gyvenimą džiaugsmu…
 
 

——————∗——————

OM TAT SAT