** Meditacija Krija I, Ugnies atnašavimas, Guru Gyta

Mai Ram Yoga ašramo Arati

Arati – tai ugnies atnašavimas (sanskr. ārātrika), sakrali ugnies ceremonija, padedanti žmogui ryte ir vakare susikoncentruoti į Savastį ir nuraminti protą. Ugnies ceremonija atliekama su atsidavimu ir nuoširdumu, todėl pakylėja bei palieka palaimingą būseną. Kiekviename nathų jogų ašrame yra atliekamas specialus sampradajos (sanskr. sampradāya – mokymo linijos) įšventintas Arati, kuris turi galią ir yra atliekamas pagal tam tikras taisykles. Šiam ritualui ašrame įrengta speciali vieta, kurioje yra Guru atvaizdas ir įšventintos jantros.  

 

 ————————–∗————————–

 

Guru Gytos meditacija

Šventoji Guru Gyta (sanskr. श्री गुरु गीत śrī guru gīta) – tai Amžinos Tiesos ir dvasinio žinojimo apraiška, praturtinanti mūsų supratimą apie Guru būtinybę Amžinosios Tiesos pažinimui. Guru Gyta – tai išminties, vedantos mokymo raštas, kuris atskleidžia Amžinosios Tiesos esmę. Šventoji Guru Gyta – agamų raštas užfiksuotas Puranose, kurios sudaro Vedą. Agamos – tai Šivos apreikšti tekstai – pagrindiniai mokymo šaltiniai, atskleidžiantys egzistencijos esmę ir perteikiantys pamatines būties Tiesas.

 

 

भगवन्सर्वधर्मज्ञ व्रतानां व्रतनायकम् ।
ब्रूहि मे कृपया शम्भो गुरुमाहात्म्यमुत्तमम् ॥

 bhagavansarvadharmajña vratānāṃ vratanāyakam |
brūhi me kṛpayā śambho gurumāhātmyamuttamam ||

 O palaimingasis Kūrėjau Šiva, visų visatos įstatymų Žinove!
Pasigailėk, papasakok man, o dosnusis, apie visų sričių Valdovą,
apie aukščiausiąjį Guru didžiadvasiškumą.

(śrī guru gītā 14)

 

Šventojoje Guru Gytoje giesmės forma Šiva, Kūrėjas, nurodo savo mylimajai Parvatei dvasinio žinojimo esmę – Guru. Guru apsireiškia žmogaus pavidale, kaip Aukščiausioji Sąmonė, naikinanti neišmanymą ir vedantį į tikrosios prigimties suvokimą. Guru Gyta – tai visų raštų gyvybės šaltinis praturtinantis žmoniją.

Šis raštas – tai išminties apraiška, pripažįstama kaip neabejotina Tiesa ir aiškinantis apie tikrąją mūsų prigimtį, kuri yra Amžinoji Sąmonė. Guru Gyta – tai žinojimas, kuris šalina nesupratimą, formuoja teisingą mąstymą padedantį ieškančiajam atpažinti tikrąjį Mokytoją-Vedlį, be kurio savižina ir išsilaisvinimas yra neįmanomi. Praktikuojančiam jogą šis taurus raštas turėtų tapti kasdienės savianalizės, apmąstymų ir meditacijos praktika.

 Guru Gytoje Šiva skelbia žmonijos egzistencijos tikslą, mokšą (išsilaisvinimą), ir aiškina būdą, kaip realizuoti šį tikslą, nurodydamas Guru būtinybę. Guru mokymas yra kelias, gelbstintis ir išvaduojantis žmogų iš neišmanymo, klydimo ir tamsos.

Kiekvienas Guru Gytos garsmuo – tai aukščiausioji mantra, kurią kartojant nyksta neišmanymas, silpnėja ydos, išsisklaido liūdesys ir proto sumaištis. Ji vaduoja iš laiko ir mirties baimės, suteikdama aiškumą, užtikrintumą, santaiką, ramumą ir džiugesį. Todėl kiekvienas praktikuojantysis jogą turi stengtis nenuilstamai Ją kartoti, medituoti, ties Ja samprotauti ir visada nešioti Ją savo mintyse bei širdyje.

▾ Rodyti daugiau

 

 ————————–∗————————– 

 

 Meditacija Krija I

 

Mai Ram Devi Kriya ir MeditacijaOM meditacija palydint Saulę filmą žiūrėti čia>>>

 
 
Mai Ram Yoga Krija – tai nathų jogų tradicijos meditacinė praktika skirta praplėsti sąmonę bei atverti tikrąjį žmogaus pradą. Krija (sanskr. kriyā) reiškia veiksmą, apvalantį sąmonę nuo teršalų.
 Mai Ram Yoga Krija meditacinė praktika praturtina kiekvieną esybę nepriklausomai
nuo jos įsitikinimų, pareigų, kilmės ar rasės.
 
Mai Ram Yoga Krija meditacinė praktika lavina proto kontrolę, padeda nuraminti proto būsenas, neleidžiančias prasiskverbti į savastį. Mai Ram Yoga Krija praktikuojama laikantis disciplinos ir nuoseklumo, kurie leidžia kryptingai vystytis suvokiant savo asmeninius bei supančios aplinkos pokyčius. Sistemingai ir sąmoningai praktikuojant Mai Ram Yoga Krija 
harmonizuojama visa žmogaus esybė ir praplečiama sąmonė.
 
Mai Ram Yoga Krija meditacinės praktikos tikslas pažadinti ir vystyti dvasinį žinojimą per koncentraciją ir dėmesio sutelktį. Tobulėjimas yra neįmanomas be aiškaus proto ir intelekto, gebančio atpažinti potyrius, apmąstyti bei juos suvokti.
 
Mai Ram Yoga Krija meditacinė praktika perduodama per Guru iniciaciją. 
 
Mai Ram Yoga Krija skirta tiek pradedantiems praktikuoti Mai Ram Yoga, tiek jau praktikuojantiems. 
 
Kursas susideda iš teorinių paskaitų, meditatyvinės praktikos mokymosi ir iniciacijos į M.R.Y. Kriyā.
 
 
     ————————–∗————————–
 
 
Inicijuotieji į Mai Ram Yoga Kriyā meditacinę praktiką turėtų sąmoningai puoselėti asmeninę praktiką namuose, ašrame, rengiamose stovyklose bei retrituose kartu su Guru.
 
 

———————————————————————————————

 

  ** Meditacines praktikas ašrame galima praktikuoti išklausius kursą

“Įvadas į Mai Ram Yoga Kriya” ir gavus iniciaciją.

 

 

——————∗——————

OM TAT SAT