**Meditacija Krija I

 Meditacija

Mai Ram Devi Kriya ir MeditacijaOM meditacija palydint Saulę filmą žiūrėti čia>>>

 
Mai Ram Yoga Krija – tai nathų jogų tradicijos meditacinė praktika skirta praplėsti sąmonę bei atverti tikrąjį žmogaus pradą. Krija (sanskr. kriyā) reiškia veiksmą, apvalantį sąmonę nuo teršalų.
 Mai Ram Yoga Krija meditacinė praktika praturtina kiekvieną esybę nepriklausomai
nuo jos įsitikinimų, pareigų, kilmės ar rasės.
 
Mai Ram Yoga Krija meditacinė praktika lavina proto kontrolę, padeda nuraminti proto būsenas, neleidžiančias prasiskverbti į savastį. Mai Ram Yoga Krija praktikuojama laikantis disciplinos ir nuoseklumo, kurie leidžia kryptingai vystytis suvokiant savo asmeninius bei supančios aplinkos pokyčius. Sistemingai ir sąmoningai praktikuojant Mai Ram Yoga Krija 
harmonizuojama visa žmogaus esybė ir praplečiama sąmonė.
 
Mai Ram Yoga Krija meditacinės praktikos tikslas pažadinti ir vystyti dvasinį žinojimą per koncentraciją ir dėmesio sutelktį. Tobulėjimas yra neįmanomas be aiškaus proto ir intelekto, gebančio atpažinti potyrius, apmąstyti bei juos suvokti.
 
Mai Ram Yoga Krija meditacinė praktika perduodama per Guru iniciaciją. 
 
Mai Ram Yoga Krija skirta tiek pradedantiems praktikuoti Mai Ram Yoga, tiek jau praktikuojantiems. 
 
Kursas susideda iš teorinių paskaitų, meditatyvinės praktikos mokymosi ir iniciacijos į M.R.Y. Krija.
 
 
     ————————–∗————————–
 
 
Inicijuotieji į Mai Ram Yoga Krija meditacinę praktiką turėtų sąmoningai puoselėti asmeninę praktiką namuose, ašrame, rengiamose stovyklose bei retrituose kartu su Guru.
 
 

———————————————————————————————

 

  ** Meditacines praktikas ašrame galima praktikuoti išklausius kursą

“Įvadas į Mai Ram Yoga Krija” ir gavus iniciaciją.

 

 

——————∗——————

OM TAT SAT