*Navaratrio satsangas ir meditacija | Ugnies atnašavimas | Karma joga

Mai Ram Yoga ašramo Arati

Arati – tai ugnies atnašavimas (sanskr. ārātrika), sakrali ugnies ceremonija, padedanti žmogui ryte ir vakare susikoncentruoti į Savastį ir nuraminti protą. Ugnies ceremonija atliekama su atsidavimu ir nuoširdumu, todėl pakylėja bei palieka palaimingą būseną. Kiekviename nathų jogų ašrame yra atliekamas specialus sampradajos (sanskr. sampradāya – mokymo linijos) įšventintas Arati, kuris turi galią ir yra atliekamas pagal tam tikras taisykles. Šiam ritualui ašrame įrengta speciali vieta, kurioje yra Guru atvaizdas ir įšventintos jantros.  

 

 ————————–∗————————–

 

Mai Ram Yoga Ashram Navaratri www ruduo

 

Intensyvi M.R.Y. Navaratrio sadhana

Navaratris (sanskr. नव nava – devynios, रात्री rātrī – naktys) joginų tradicijoje tai intensyvus askezės, meditacijos ir atsiskyrimo periodas. Navaratris trunka devynias dienas ir devynias naktis. Dešimtoji diena simbolizuoja gėrio triumfą prieš blogį. 

Navaratrio sadhana vyksta du kartus metuose (kovo – balandžio ir rugsėjo – spalio mėnesiais). Šie du periodai yra susiję su vykstančiais pokyčiais gamtoje, su perėjimu iš žiemos į vasarą ir iš vasaros į žiemą. 

Navaratrio sadhanos metu apsireiškia stipri transformuojanti sąmonę Šaktės dvasinė energija. 

Pagrindinis šios sadhanos tikslas yra medituoti į Šaktės aspektus, kurie apvalo jogino sąmonę nuo teršalų ir suteikia jam dvasinio žinojimo turtus. 

Navaratrio sadhana – tai periodas, kurio metu apsireiškia dešimt svarbiausių kosminės energijos Šaktės arba Deivės Motinos išraiškų. Kiekviena Šaktės energijos išraiška veikia per tris gamtos kokybes, gunas – satvaradžastamas. Šaktės energija egzistuoja kiekvienoje formoje. Jos žinojimas yra begalinis, šlovė neaprėpiama, spindesys neapsakomas. 

Navaratris – tai gilaus susikaupimo periodas, kurio metu praktikuojantys su atvira širdimi ir nuoširdžiu atsidavimu medituoja į Deivę lyg į Motiną, kurios energija ir galia padeda apsivalyti nuo egoizmo, aistringumo, ydų ir t.t. 

Navaratrio periodas – tai metas intensyviai askezei. Visos devynios dienos ir devynios naktys joginų laikomos šventu askezės ir meditacijos periodu, intensyviu dvasinio augimo etapu, kai joginas per askezę ryžtingai juda link praktikos įkūnijimo. 

M.R.Y. ašrame Navaratrio sadhanos periodu vyksta ryto meditacijos. Žmonės, atėję į ašramą, aukoja priežastinio, subtilaus ir fizinio kūno simbolius, t.y. gėles, vaisius, smilkalus, žvakeles bei auką pinigine išraiška. Taip pat visą Navaratrio periodą mantromis garbinama Šaktės galia ir šlovinama Guru Parampara

▾ Rodyti daugiau

 

 ————————–∗————————–

 

Karma Joga

Karma joga (sanskr. कर्म योग karma yoga) – tai nesavanaudiškas veikimas.

Ašrame karma jogos praktika – tai nesavanaudiška veikla, veikla ašramo vystymuisi, kuri ugdo mumyse veikimą be asmeninių naudos motyvų ir veiklos vaisių. Karma joga praplečia mūsų suvokimą, leisdama suvokti, kad visas žmogaus gyvenimas yra aukojimo Kūrėjui aktas.

 

———————————————————————————————

 

Pažymėtus žvaigždute praktinius užsiėmimus ašrame lankyti galima tik išklausius kursą

“Įvadas į Mai Ram Yoga”.

Daugiau čia >>>

 

 

——————∗——————

OM TAT SAT