mry-yantra-icon-mobile

Mai Ram Yoga

Klasikinė integruota Mai Ram Yoga – tai jogos praktika, apjungianti kūną, protą ir dvasią.

 

Mai Ram Devi su Balandziu

Guru Mai Ram

APIE MAI RAM YOGA

Mai Ram Yoga – tai Guru Mai Ram integruota klasikinė joga, skirta šiuolaikiniam žmogui puoselėti savižiną. 

 Mai Ram Yoga tikslas – brandinti praktikuojančiojo vidinę sąmonę, siekti jos išplėtimo, pranokstant kūno ir proto sukurtus apribojimus. Šio tikslo link veda nuolatinis savižinos ugdymas, pasitelkiant vidinę valią ir sąmoningumą, kol galiausiai sąmonė pakyla virš fizinio ir mentalinio lygmens. Būtent toks savižinos kelias ir yra pagrindinė integruoto Mai Ram Yoga mokymo paskirtis. 

 ——————∗——————
OM TAT SAT

OM Tat Sat