JOGOS MOKYKLA

Mai Ram Yoga praktikos

 

 Mai Ram Yoga – tai Guru Mai Ram integruota klasikinė joga, skirta šiuolaikiniam žmogui puoselėti savižiną. MRY mokykloje mokoma jogos psichologijos, filosofijos, savižinos ir dvasinio prado suvokimo, proto koncentracijos, kūno bei kvėpavimo valdymo.

 

MOKYMOSI PROGRAMA

I studijos

Kursas „Įvadas į Mai Ram Yoga“

 MRY mokyklos mokymosi programa prasideda kursu „Įvadas į Mai Ram Yoga“, kurį sudaro 16 jogos pamokų. Kurso metu dėstoma klasikinės jogos filosofija ir mokomasi Basic lygio asanų ir pranajamos technikų. Teorinį kursą sudaro 8 val., praktinį kursą – 24 val.

 

II studijos

 Išklausius kursą „Įvadas į Mai Ram Yoga“ jogos mokykloje mokymasis tęsiamas:

Asanų pamokos

MRY asanų pamokos yra skirstomos pagal praktikos sudėtingumo lygius:

  1. YOGA BALANCED
  2. YOGA INTRO (individuali praktika)
  3. YOGA OPEN
  4. YOGA BASIC I ir II
  5. YOGA ADVANCED I ir II
  6.  YOGA MASTER

 Pranajamos pamokos

Pranajamos pamokos – kvėpavimo reguliavimo praktikos. 

 

KURSAS ĮVADAS Į MRY PRANAJAMOS PRAKTIKĄ

Kurso metu dėstoma pranajamos teorija ir mokomasi MRY dinaminės pranajamos praktikos ir individualios pranajamos praktikos.

Išklausius šį kursą, pranajamos praktiką galima tęsti ašrame praktikuojant Pranajama I ir II.

Kurso trukmė: 4 val. 30 min.

Teorinį kursą sudaro 2 val. 30 min., praktinį kursą – 2 val.

 

Pranajama I

Pranajama I pamokas galima praktikuoti išklausius kursą „Įvadas į Mai Ram Yoga“.

Pranajama II

Prieš pradedant lankyti Pranajama II praktikas, reikia išklausyti kursą „Įvadas į MRY pranajamos praktiką“, kuris reguliariai rengiamas ašrame kelis kartus per metus. Informacija apie kurso „Įvadas į MRY pranajamos praktiką“ pradžią yra skalbiama ašramo svetainės naujienose bei FB.

 

Meditacijos praktikos  

 Meditacijos praktikos – proto koncentracijos, nurimdymo praktikos.

 

KURSAS „ĮVADAS Į MRY KRIJA MEDITACINĘ PRAKTIKĄ

Kursas „Įvadas į Mai Ram Yoga Krija meditacinę praktiką“ susideda iš dviejų lygių ir iniciacijos:

  • Pirmas meditacijos lygis „Įvadas į Mai Ram Yoga Krija I meditacinę praktiką“. Kurso trukmė: 5 val.
  • Antras meditacijos lygis „Įvadas į Mai Ram Yoga Krija II meditacinę praktiką“. Kurso trukmė: 5 val.

 Viso kurso trukmė: 10 val.

 

Meditacija pradedantiesiems

Meditacijos praktika pradedantiesiems galima pradėti praktikuoti išklausius kursą „Įvadas į Mai Ram Yoga.

 Meditacija Krija I 

Krija I meditacinė praktika pradedama praktikuoti išklausius kursą „Įvadas į Mai Ram Yoga Krija I“ ir gavus iniciaciją į Kriją I.

 Meditacija Krija II

Krija II meditacinė praktika pradedama praktikuoti išklausius kursą „Įvadas į Mai Ram Yoga Krija II“ ir gavus iniciaciją į Kriją II.

 

Satsangas

Satsangas bendravimas, susitikimas su Guru. Jogos mokymo perdava tiesiogiai iš Guru. Sakralių sanskrito raštų studijavimas.

 

Jogos Nidros praktika

 Jogos Nidra jogos miegas, gilaus atsipalaidavimo praktika. 

 

Sūrja Namaskara praktika

Sūrja Namaskara Saulės pasveikinimas ir visko, ką ji reprezentuoja makro ir mikrokosminiu lygmeniu, šlovinimas.

 

Čandra Namaskara praktika

Čandra Namaskara – Mėnulio pasveikinimas.

 

Šatkarmų praktikos

APSIVALYMO PRAKTIKŲ (ŠATKARMŲ) MOKYMAI

 Šatkarmų praktikos padeda palaikyti fizinę sveikatą apvalant organizmą nuo susikaupusių šlakų ir toksinų.

 Šios jogos technikos yra mokomos po kurso „Įvadas į Mai Ram Yoga“.

 Mokymų trukmė: 4 val.

Teorinę mokymų dalį sudaro 2 val., praktinę dalį – 2 val.

 

Mitybos kursas

 MRY MITYBOS KURSAS

 Mitybos kursas skirtas išplėsti praktikuojančiojo jogą suvokimą apie žmogaus kūną, jo sąryšį su gamta bei svarbius darnaus organizmo funkcionavimo veiksnius. 

 Kurso trukmė: 5 val.

 

Sanskrito pradmenų kursas

JOGOS PAŽINIMAS PER SANSKRITĄ

Šis kursas aiškina jogos ir sanskrito ryšį, atskleidžia sanskrito svarbą praktikuojant jogą. Pamokų metu apžvelgiama sanskrito kilmė ir istorija, apibūdinama sanskrito struktūra, mokomasi sanskrito garsmenų, jų tarimo ir rašymo, tam, kad praktikuojantysis galėtų dalyvauti sakralių jogos raštų rečitavime ašrame.

 Kurso trukmė: 8 val.

 

Šivaratrio periodo praktikos 

Intensyvi MRY Šivaratrio sadhana – meditacija, askezė, garbinimo apeigos, giesmių recitavimas.

 

Navaratrio periodo praktikos

Intensyvi MRY Navaratrio sadhana – meditacija, askezė, garbinimo apeigos, giesmių recitavimas, karma joga.

 

Retritai

Retritai atsiskyrimo praktikos.

 

III studijos

Mai Ram Yoga mokytojų studijos

 

I studijų kursas – Yoga Primary lygis

II studijų kursas – Yoga Basic I lygis

III studijų kursas – Yoga Basic II lygis

IV studijų kursas – Yoga Adhikari lygis

V studijų kursas – Yoga Uttara Adhikari lygis

Ir taip pat MRY Kids mokytojų studijos (norint dalyvauti šiose studijose nebūtina turėti Yoga Primary ar kito lygio MRY sertifikatą)

 

——————∗——————

OM TAT SAT