Satsangas

Guru Anil Ram su Mai Ram Devi

 

Satsangas (sanskr. सत्सङ्ग satsaṅga) – tai susitikimas, bendravimas su Guru.

Sanskrito kalboje sat reiškia Tiesą, o sanga reiškia susijungimą, bendravimą su dvasiniu Mokytoju, Guru.
 
Satsangas – tai jogos mokymo perdavimo būdas. Iki šių dienų jogų tradicijoje mokymas yra perduodamas tiesioginiu būdu iš Guru – mokiniui, ir šis perdavos procesas vadinamas satsangu. Satsangas sudaro visos klasikinės jogos pamatą ir yra pagrindinis M.R.Y. principas, kuris tiesiogiai reiškia jungtį su Guru ir tikrąja Tiesa.
 
Jogų tradicijoje Guru  tai dvasinis jogos mokytojas, žinantis sakralią jogos mokymo slaptį ir išmanantis jogos mokymą, bei vedantis žmones jogos mokymo keliu. Jis perteikia žmonėms dvasinio žinojimo gaires, gyvenimo prasmę ir tikslą, nurodo, kaip atskleisti savo esybę bei kokios kliūtys ir pavojai tyko žmogaus dvasiniame kelyje. Guru yra vedlys, nušviečiantis kryptį ir suteikiantis priemones, tačiau nueiti kelią žmogus turi pats.
 
 
 
Guru Mai Ram SatsangasGuru Mai Ram satsangas su mokiniais
 
 

——————∗——————

OM TAT SAT