M.R. Y. metodą vienijančios jogos kryptys

Krija joga (sanskr. क्रिया योग kriyā yoga) – veiklos joga. Tai bendroji psichinė disciplina, kuri apvalo sąmonę nuo teršalų ir padeda gilinti jogos praktiką.

 

 ————————–∗————————–

 

Džnana joga (sanskr. ज्ञान योग jñāna yoga) – pažinimo joga. Tai išsilaisvinimo metodas, analitinio mąstymo disciplina, leidžianti žmogui suvokti pasaulio principus, tvarką bei esmę. Šis žinojimas skatina atitinkamą teisingą dharminę veiklą, vadinamą karma joga, o ši veikla užsibaigia meilės išraiška dieviškumui – bhakti joga.

 

 ————————–∗————————–

 

 Bhakti joga (sanskr. भक्ति योग bhakti yoga) – atsidavimo, ištikimybės ir pasišventimo Dievui joga. 

 

 ————————–∗————————–

 

 Radža joga (sanskr. राज योग rāja yoga) – karališkoji joga. Tai mentalinės savivaldos, aštuonių pakopų metodas, vedantis į transcendentinio sąmonės principo suvokimą ir jo atskyrimą nuo visų materialumo apraiškų. 

 

 ————————–∗————————–

 

 Hatha joga (sanskr. हठ योग haṭha yoga) – griežta joga. Tai jogos disciplina, sudaranti radža jogos dalį, kuri padeda sutelkti gyvybingumo jėgą ir išlaikyti pusiausvyrą. Ji aiškina tam tikras asketiškas praktikas, kuriomis siekiama vesti praktikuojantįjį į radža jogos tikslą – samadhį – aukščiausiąją sąmonės būseną.

 

————————–∗————————–

 

Karma joga (sanskr. कर्म योग karma yoga) – išsilaisvinimo iš karmos joga. Jogą praktikuojantysis kasdienei veiklai suteikia ritualinę sakralinę reikšmę. Per karma jogą jis įprasmina savo veiklą, veikla atliekama kaip nesavanaudiška pareiga. Veikla, kurią jogas atlieka kaip pareigą Kūrėjui, neturėdamas asmeniškų naudos motyvų ir nelaukdamas iš veiklos vaisių, apsaugo jį nuo tolesnio įsipainiojimo į karmos tinklą.

 

 

——————∗——————

OM TAT SAT