* Jogos mokytojai

Esant būtinybei, be atskiro pranešimo jogos praktikoms vesti 
gali būti paskirtas pavaduojantis mokytojas.

Mai Ram Yoga Ashram joga foto galerija