Gintarė

Durga Ram, Yoga Adhikari mokytoja

Mai Ram Yoga Adhikari mokytoja Gintarė Brazauskienė (Durga Ram).

Gintarė gimė 1981 metais Marijampolėje. Vilniaus dailės akademijoje baigusi meno aspirantūros studijas tęsia akademinę, meninę veiklą – dėsto Fotografijos ir medijų meno katedroje, meninę kūrybą pristato parodose, kino festivaliuose.

Gintarė dėsto Mai Ram Yoga mokymą ašrame, šeimų stovyklose, seminaruose, veda praktinius, teorinius ir kūrybinius jogos užsiėmimus vaikams. Šiuo metu ašrame
veda Mai Ram Yoga praktikas: „Įvadas į Mai Ram Yoga“, Nidra jogos, M.R.Y. Open ir Basic lygio asanų praktikas.

 

 

Mai Ram Yoga jogos mokytoja Gintare Durga Ram