Modesta

Narmada Ram, Yoga Adhikari mokytoja

Modesta gimė 1983 metais. Jau nuo mažens maisto gamybos perliukai nuguldavo jos asmeninėje receptų knygoje, todėl baigusi vidurinę nedvejodama pasirinko viešbučio ir restorano vadybos studijas.

Didžiausia ir nuostabiausia šio meto patirtis – motinystė. Joje kaip ir jogoje reikia išbūti sąmoningai, tuomet subtilūs dalykai sukuria matomus džiaugsmo vaisius.

Joga Modestos gyvenime – didžiulė vertybė, galimybė pažinti save ir dvasinio tobulėjimo kelias.
Ilgainiui, jogos dėka išmokstama aiškiai matyti, džiaugtis paprastais, gražiais ir apčiuopiamais dalykais, pasikeičia mąstymas, o kartu ir veiksmai. Be Guru tai neįmanoma…

2003-aisiais sutikta Mokytoja Mai Ram Modestos gyvenime tapo šviesa, kuria ji seka iki šiol..
Mokytoja padeda atrasti kryptingą jogos kelią ir išminties tiesas, o praktikų dėka – gludinti save.

Savo praktikas Modesta grindžia besąlygiška meile Mokytojai ir Tikėjimu.
Joga padeda atrasti stipriąsias puses, kurias ugdant, išmokstama naudotis sėkme bet kurioje gyvenimo srityje.

2012 metais Guruji Mai Ram Devi iniciavo Modestą į jogą sadhaną ir
suteikė dvasinį vardą Narmada Ram.