MŪSŲ GURU

Mai Ram Devi - Jogos tradicija 

Guru Mai Ram 

Guru Mai Ram yra mahasidhų, didžiųjų jogos meistrų, tradicijos tęsėja. Mai Ram gimė Vilniuje, 1969 m. sausio 15 d. Iki atrasdama jogą Vilniaus universitete mokėsi chemijos, o joga į Mai Ram gyvenimą atėjo labai natūraliai: egzistencinius klausimus ji kėlė nuo vaikystės, nuosekliai siekė dvasinio žinojimo, domėjosi filosofijos, religijos klausimais ir dvasinėmis praktikomis. Praktikuoti jogą pradėjo jau sukūrusi šeimą ir susilaukusi pirmos dukters – tuo metu Lietuvoje joga dar nebuvo populiari. 

Noras išsiaiškinti, kaip sąveikauja mąstymas, elgesys ir kūnas, jau praktikuojančią jogę paskatino stoti į psichologijos bakalauro studijas Maskvoje. Čia įgytos išsamios anatomijos, fiziologijos, psichikos, antropologijos, įvairių psichologijos šakų žinios padėjo jai geriau suvokti žmogaus organizmą. Galiausiai noras gilinti jogos praktiką paskatino Mai Ram vykti į Indiją, jogos tradicijos lopšį Varanasį, kur ji sutiko savo Mokytoją – Guru Avadhūtą Bhūt Bhavan Anil Dev Ramą.  Po ilgametės praktikos ir askezės Mai Ram buvo perduota aghorų kapalinų nathų tradicijos dvasinė galia bei žinojimas,

Parama Guru Narendra Ram Guru Anil Ram ir Mai Ram Devi Varanasis

Guru Narendra Dev Ram, Anil Dev Ram ir Mai Ram

 

2010 m. Mai Ram įsteigė savo ašramą Lietuvoje ir čia pradėjo skleisti klasikinį jogos mokymą. Chemijos ir psichologijos žinios padėjo pritaikyti sudėtingą klasikinės jogos mokymą vakariečiams – taip buvo sukurta Mai Ram Yoga sistema ir mokykla. 

Mai Ram Yoga mokymas skleidžiamas ne tik ašrame Vilniuje, bet ir vėliau įkurtose Mai Ram Yoga mokyklose Slovakijoje, Banska Bistricoje, Mai Ram Yoga retritų centre Ispanijoje, Valensijoje. Taip pat 2019 m. įsteigtas Mai Ram Yoga ašramas Indijoje, Varanasyje. Guru Mai Ram yra ir tarptautinės asociacijos Mai Ram International Yoga Association Lietuvoje ir Mai Ram Yoga International Institute Indijoje įkūrėja. Šios organizacijos įkurtos siekiant vystyti ir plėtoti klasikinę integruotą Mai Ram Yoga sistemą, organizuoti įvairių pakopų mokymus, studijas, seminarus ir konferencijas, bendradarbiauti su giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. Kasmet asociacija rengia kvalifikacinius jogos mokytojų mokymus, kuriuose dalyvauja įvairaus amžiaus žmonės iš įvairių pasaulio šalių.

Taip pat yra įsteigta leidykla „Savitri“, kuri leidžia didžiuosius klasikinius jogos raštus, įvairių lygių Mai Ram Yoga mokytojų rengimo teorinius vadovus, praktinės metodinės medžiagos rinkinius, žinynus.

Mai Ram iš sanskrito į lietuvių kalbą yra išvertusi svarbiausius klasikinės jogos raštus: iš jų publikuota Guru šlovinanti giesmė „Guru gyta“, „Krijos. Meditacinės praktikos vadovas“, „Joga tai…“, o spaudai rengiama ir bus publikuota Patandžalio „Jogos sūtra“, Svatmaramos „Hathajogos pradypika“.

 

 ————————–∗————————–
 
 
 

Guru Mai Ram asana. Om Mahadev!

 
 
 
 
 ————————–∗————————–
 

  OM TAT SAT