Intensyvi MRY Navaratrio sadhana 

Mai Ram Yoga Navaratri 2015 ruduo

 

Balandžio 13 – 21 d.

kviečiame visus praktikuojančius MRY praktikuoti Navaratrio sadhaną!

  

 ——————–∗——————–

 

Tradiciškai Navaratrio periodu praktikuojantieji ateina į Guru Ašramą, vyksta meditacijos, garbinimo ir aukojimo ritualai, atėję į ašramą, aukoja priežastinio, subtiliojo ir fizinio kūno simbolius. 

Šiuo metu, dėl mūsų šalyje ir visame pasaulyje esančios pandemijos, COVID-19 plitimo grėsmės, mes negalime susirinkti praktikai ašrameKiekvienas pagal savo galimybes, kaip mums Guru yra nurodžiusi, praktikuojame namuose. Tačiau turime galimybę Navaratrio laikotarpiu (balandžio 13 – 21 d.) darbo dienomis nuo 11.00 val. iki 17.00 val. laikydamiesi saugos reikalavimų užeiti į ašramo kavinę ir čia palikti gėlių, smilkalų, žvakelę. 

 

 ——————–∗——————–

 

Navaratrio paskaitas, giesmes, jogos praktikas galite rasti Patreon platformoje >>> 

Kviečiame prisijungti visus praktikuojančius Mai Ram Yoga!

 

Dėkojame, kad šiuo metu prisidedate prie ašramo veiklos!

 

 ——————–∗——————–
 
 
INTENSYVI MRY NAVARATRIO SADHANA
 

Navaratris (sanskr. नव nava – devynios, रात्री rātrī – naktys) – jogų tradicijoje tai intensyvus askezės, meditacijos ir atsiskyrimo periodas. Navaratris trunka devynias dienas ir devynias naktis. Dešimtoji diena simbolizuoja gėrio triumfą prieš blogį. 

Navaratrio sadhana vyksta du kartus per metus (kovo–balandžio ir rugsėjo–spalio mėn.). Šie du periodai susiję su vykstančiais pokyčiais gamtoje, su perėjimu iš žiemos į vasarą ir iš vasaros į žiemą. 

Navaratrio sadhanos metu apsireiškia stipri, sąmonę transformuojanti Šaktės, Deivės Motinos, dvasinė energija. 

Pagrindinis šios sadhanos tikslas yra atsidavimas ir meditacija į Deivės aspektus, kurie apvalo sąmonę nuo teršalų ir veda į dvasinį žinojimą. 

Navaratrio sadhana – tai periodas, kurio metu apsireiškia dešimt svarbiausių kosminės energijos Šaktės arba Deivės Motinos išraiškų. Kiekviena Šaktės energijos išraiška veikia per tris gamtos kokybes, gunas: satvaradžastamasŠaktės energija egzistuoja kiekvienoje formoje. Jos žinojimas yra begalinis, šlovė neaprėpiama, spindesys neapsakomas. 

Navaratris – tai gilaus susikaupimo periodas, kurio metu praktikuojantysis atvira širdimi ir nuoširdžiai atsidavęs medituoja į Deivę lyg į Motiną, kurios energija ir galia padeda apsivalyti nuo egoizmo, aistringumo, pykčio ir kitų ydų.

Navaratrio periodas – intensyvios askezės metas. Visos devynios dienos ir devynios naktys jogų laikomos šventu askezės ir meditacijos periodu, intensyviu dvasinio augimo etapu, kai askezės ir Deivės malonės dėka jogas ryžtingai juda link praktikos įkūnijimo. 

 

 

——————∗——————

OM TAT SAT