Kviečiame dalyvauti retrituose karma jogoje!

 

Pagalbos reikėtų MRY mokytojų retrite bei jogos retrite,

 reikės padėti virtuvėje gaminti maistą retritų dalyviams.

 

MRY mokytojų retritas vyks liepos 24 – 31 d.

Jogos retritas vyks rugpjūčio 7 – 14 d.

 

——————∗——————

 

Daugiau informacijos apie karma jogą retrituose teiraukitės

ašramo admininistracijoje arba tel. +370 640 416 69.

 

Ketinantys prisidėti kviečiami registruotis el. paštu info@mairamyoga.lt

Registruojantys turi nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį bei el. pašto adresą.

 

 ——————∗——————

 

Karma joga (sanskr. कर्म योग karma yoga) – tai nesavanaudiška veikla.

Ašrame karma jogos praktika – tai nesavanaudiška veikla, veikla ašramo vystymuisi, kuri ugdo mumyse veikimą be asmeninių naudos motyvų ir veiklos vaisių. Karma joga praplečia mūsų suvokimą, leisdama suvokti, kad visas žmogaus gyvenimas yra aukojimo Kūrėjui aktas.

 

 

——————∗——————

OM TAT SAT