Navaratrio satsangai ir meditacijos
 
 
 ———————–∗———————–
 
 

Kovo 22-30 d. ašrame vyks rytiniai ir vakariniai Navaratrio satsangai bei meditacijos.

 Kviečiame dalyvauti visus praktikuojančius Mai Ram Yoga!

 

Navaratrio satsangai ir meditacijos

Tvarkaraštis:

 

Kovo 22 d. (trečiadienis)

7.00–8.00 val. Satsangas ir meditacija 

8.00–8.30 val. Karma joga

20.30–21.30 val. Satsangas, Meditacija OM, Ugnies atnašavimas, Guru Gyta

 

Kovo 23 d. (ketvirtadienis)

7.00–8.00 val. Satsangas ir meditacija 

8.00–8.30 val. Karma joga

20.30–21.30 val. Satsangas, Meditacija OM, Ugnies atnašavimas, Guru Gyta

 

Kovo 24 d. (penktadienis)

7.00–8.00 val. Satsangas ir meditacija 

8.00–8.30 val. Karma joga

19.00–20.00 val. Satsangas, Meditacija OM, Ugnies atnašavimas, Guru Gyta

 

Kovo 25 d. (šeštadienis)

7.00–8.00 val. Satsangas ir meditacija 

12.30–16.00 val. Karma joga

19.30–20.30 val. Satsangas, Meditacija OM, Ugnies atnašavimas, Guru Gyta

20.30–21.10 val. Čandra Namaskara

 

Kovo 26 d. (sekmadienis)

7.00–8.00 val. Satsangas ir meditacija 

12.30–16.00 val. Karma joga

19.30–20.30 val. Satsangas, Meditacija OM, Ugnies atnašavimas, Guru Gyta

20.30–21.10 val. Čandra Namaskara

 

Kovo 27 d. (pirmadienis)

7.00–8.00 val. Satsangas ir meditacija 

8.00–8.30 val. Karma joga

20.30–21.30 val. Satsangas, Meditacija OM, Ugnies atnašavimas, Guru Gyta

 

Kovo 28 d. (antradienis)

7.00–8.00 val. Satsangas ir meditacija 

8.00–8.30 val. Karma joga

20.30–21.30 val. Satsangas, Meditacija OM, Ugnies atnašavimas, Guru Gyta

 

Kovo 29 d. (trečiadienis)

7.00–8.00 val. Satsangas ir meditacija 

8.00–8.30 val. Karma joga

20.30–21.30 val. Satsangas, Meditacija OM, Ugnies atnašavimas, Guru Gyta

 

Kovo 30 d. (ketvirtadienis)

7.00–8.00 val. Satsangas ir meditacija 

8.00–8.30 val. Karma joga

20.30–21.30 val. Satsangas, Meditacija OM, Ugnies atnašavimas, Guru Gyta

 

 

▾ Rodyti daugiau

 

 ——————∗ ——————
 
 
INTENSYVI M.R.Y. NAVARATRIO SADHANA


Mai Ram Yoga Navaratri 2015 ruduo
  

Navaratris (sanskr. नव nava – devynios, रात्री rātrī – naktys) jogų tradicijoje tai intensyvus askezės, meditacijos ir atsiskyrimo periodas. Navaratris trunka devynias dienas ir devynias naktis. Dešimtoji diena simbolizuoja gėrio triumfą prieš blogį. 

Navaratrio sadhana vyksta du kartus per metus (kovo–balandžio ir rugsėjo–spalio mėnesiais). Šie du periodai yra susiję su vykstančiais pokyčiais gamtoje, su perėjimu iš žiemos į vasarą ir iš vasaros į žiemą. 

Navaratrio sadhanos metu apsireiškia stipri, sąmonę transformuojanti Šaktės, Deivės Motinos, dvasinė energija. 

Pagrindinis šios sadhanos tikslas yra atsidavimas ir meditacija į Deivės aspektus, kurie apvalo sąmonę nuo teršalų ir veda į dvasinį žinojimą. 

Navaratrio sadhana – tai periodas, kurio metu apsireiškia dešimt svarbiausių kosminės energijos Šaktės arba Deivės Motinos išraiškų. Kiekviena Šaktės energijos išraiška veikia per tris gamtos kokybes, gunas satva, radžas, tamas. Šaktės energija egzistuoja kiekvienoje formoje. Jos žinojimas yra begalinis, šlovė neaprėpiama, spindesys neapsakomas. 

Navaratris – tai gilaus susikaupimo periodas, kurio metu praktikuojantysis atvira širdimi ir nuoširdžiai atsidavęs medituoja į Deivę lyg į Motiną, kurios energija ir galia padeda apsivalyti nuo egoizmo, aistringumo, pykčio ir kitų ydų.

Navaratrio periodas – tai metas intensyviai askezei. Visos devynios dienos ir devynios naktys jogų laikomos šventu askezės ir meditacijos periodu, intensyviu dvasinio augimo etapu, kai askezės ir Deivės malonės dėka jogas ryžtingai juda link praktikos įkūnijimo. 

M.R.Y. ašrame Navaratrio sadhanos periodu vyksta ryto ir vakaro apeigos bei meditacijos. Žmonės, atėję į ašramą, aukoja priežastinio, subtiliojo ir fizinio kūno simbolius, t. y. gėles, vaisius, smilkalus, žvakeles bei auką pinigine išraiška. Taip pat visą Navaratrio periodą mantromis garbinama Deivės galia ir šlovinama Guru Parampara

▾ Rodyti daugiau

 

——————∗——————

OM TAT SAT