Įvadas į Jogą

Guruji Mai Ram Devi sadhana video galerija
  

JOGA TAI…

Sanskrito kalboje joga reiškia sąjungą, ryšį, jungtį, susisaistymą su Absoliutu, Brahmanu,
vienybės su Juo siekimą.
 
Pastaruoju metu Vakaruose joga dažnai suvokiama vien kaip fizinių ir kvėpavimo pratimų derinys. Jogų tradicijoje kūno joga laikoma tik pasirengimu dvasinei jogos praktikai. Tikroji jogos prasmė – savęs pažinimo ir pasaulio vienovės kelias. Jogos mokymas kilęs Indijoje, tačiau  yra pasklidęs plačiai ir praktikuojamas visame pasaulyje. 
 
Taigi joga – per tūkstančius metų išsaugotas tikrasis paveldas mūsų dabarčiai ir ateičiai.
Jogos praktika yra visos žmonijos kasdienio gyvenimo ir ateities reikmė, kuri nėra suvaržyta jokiais kultūriniais ar geografiniais apribojimais. Joga nėra religija ar filosofija – tai pastovi praktika,
kuomet siekiama suvokti savo vienovę su Kūrėjo Tiesa.
 
Joga – tai gyvenimo mokslas, padedantis pažinti save ir atrasti santaiką su aplinkiniu pasauliu.
Nuosekli jogos praktika atveria išminties, žinių kelią, leidžia pamatyti reiškinių įvairovės vientisumą ir gyvenimą padaro harmoningą.
 
Visata nuolatos transformuojasi, kinta, juda. Staigūs pokyčiai išoriniame pasaulyje kaskart primena apie gyvenimo nestabilumą, trapumą. Šis kintamumas tik parodo, kokios beviltiškos žmogaus pastangos sukurti gyvenime stabilumo ir ramybės oazę. Ramybė įmanoma tik tada, kai jokie išoriniai veiksniai nedaro įtakos mūsų vidiniam stabilumui, tuomet niekas negali sutrikdyti,
paveikti ir atitolinti nuo tikrojo kelio – dharmos.
 
 
Guru Mai Ram
 
 
————————–∗————————–
 
 

APIE KLASIKINĘ INTEGRUOTĄ MAI RAM YOGA 

 

Mai Ram Yoga – tai Guru Mai Ram integruota klasikinė joga, skirta šiuolaikiniam žmogui savižiną puoselėti.  M.R.Y. tikslas – brandinti praktikuojančiojo vidinę sąmonę, ją plėsti, kol pranokstami kūno ir proto sukurti apribojimai.
 
 
 
Norintiems praktikuoti Mai Ram Yoga būtina išklausyti kursą
„Įvadas į Mai Ram Yoga“ 
 
 
Per paskaitas ir praktines jogos pamokas
Jūs susipažinsite su:
 
 klasikinės integruotos Mai Ram Yoga psichologijos, filosofijos ir dvasinio žinojimo aspektais;
 
M.R.Y. kilme – senovės Indijos nathų (jogos meistrų) tradicija ir žinių perdavimo svarba;
 
M.R.Y. metodu;
 
M.R.Y. praktikos principais;
 
M.R.Y. sadhanos – dvasinės jogos praktikos, būdo pasiekti tobulumą – aspektais;
 
M.R.Y. asanų ir pranajamos technikomis;
 
M.R.Y. meditacijos pagrindais;
 
svarbiais jogos praktikoje anatomijos bei fiziologijos aspektais.
 
 
————————–∗————————–
 
 
Išklausę Įvadą į Mai Ram Yoga, savo praktiką ir jogos žinias galėsite gilinti ašrame: lankytis asanų praktikose, paskaitose apie mitybą, taip pat pranajamoje, meditacijoje, kūno apvalymo nuo toksinų įvaldymo praktikose. Jogos praktiką praplėsite įgydami dvasinį jogos žinojimą tiesiogiai iš Guru satsangų metu, studijuodami klasikinės jogos filosofijos ir psichologijos raštus, dalyvaudami  retrituose, stovyklose, įvairių lygmenų M.R.Y. mokymų studijose, seminaruose.
 
Ilgainiui gilėjant jūsų praktikai, Mai Ram Yoga taps savęs pažinimo, savivaldos ir gyvenimo įrankiu, atveriančiu egzistencinius klausimus, padedančiu tausoti sveikatą, įveikti gyvenimo kliūtis, atrasti pusiausvyrą ir ramybę.
 
 
 

——————∗——————

OM TAT SAT