*Meditacija, Satsangas, Guru Gytos rečitavimas

Meditacijos praktika

Mai Ram Yoga meditacinės praktikos yra skirtos dvasiniam žmogaus tobulėjimui. Šios praktikos, perduotos tiesiogiai Guru mokiniui, leidžia dirbant su savo sąmone ją apvalyti nuo teršalų ir pasiekti nurimdytos sąmonės būseną.

Kasdienybėje mūsų dėmesys dažniausiai krypsta į išorę ir mūsų dėmesio objektai nuolat kinta – matome besikeičiančius vaizdus, girdime skirtingus garsus, liečiame, užuodžiame, juntame skonį… Tokiu būdu juslės renka informaciją apie aplinką, kad galėtume ją pažinti. Tačiau ne visi skiriame laiko atvirkštiniam procesui – susitelkimui į savo vidų, savistabai ir savęs paties gilesniam pažinimui. Meditacijos praktika reikalinga tam, kad galėtume vystyti koncentraciją, kuri labai svarbi mūsų smegenų veiklos lavinimui. Taip pat meditacija padeda šalinti įvairiausius sąmonės teršalus, kurie išblaško ir sukelia trukdžius pajusti vidinę ramybę t. y. įvairios baimės, prisirišimai, begalės troškimų, nepasitenkinimas, kompleksai ir t. t.

Klasikinis MRY mokymas nurodo tai, kad meditacijos metu turime nurimdyti savo kūną (pasirinkdami patogią ir stabilią meditacinę kūno padėtį), tuomet ramiai kvėpuojame ir stengiamės atitraukti jusles nuo išorinių objektų, kad jie neblaškytų mūsų koncentracijos. Medituodami mokomės susitelkti į meditacijos objektą bei išlaikyti šią sutelktį vis ilgesnį laiko tarpą. 

Autentiško jogos mokymo meditacijos praktika ir meditacinės technikos (krijos) yra iš tiesų labai naudingos žmogui. Šios praktikos, tūkstantmečiais egzistuojančios ir perduodamos jogos tradicijos yra autoritetingos ir jų poveikis pagrįstas šiuolaikiniu mokslu, medicina. Meditacija veikia visą organizmą: smegenų veiklą, nervų sistemą, endokrininę sistemą, širdies ir kraujagyslių sistemą, kvėpavimo sistemą, imuninę sistemą ir kitas. Moksliniais tyrimais yra įrodyta, jog ilgalaikė meditacijos praktika daro stiprią įtaką smegenims – ženkliai sulėtina smegenų degeneracinius procesus, kurie pasireiškia su amžiumi, taip pat didina smegenų žievės storį ir pilkosios medžiagos tūrį. Tai lemia geresnę atmintį, emocinį stabilumą ir sąmoningą elgesį. Vystydami koncentraciją ir gebėjimą nešališkai stebėti mes išmokstame nuraminti savo impulsyvias reakcijas, pašalinti įtampą ir sumažinti gyvenime patiriamo streso poveikį. Tai ypač svarbu žmogaus psichinei gerovei. Praktikuodami mes tampame mažiau priklausomi nuo aplinkos ir ilgainiui išmokstame išlaikyti vidinę ramybę nepaisant nuolatinių aplinkos pokyčių.

Mai Ram Yoga ašrame vyksta meditacija pradedantiesiems, kurioje gali dalyvauti visi, praėję studijų kursą „Įvadas į Mai Ram Yoga“.

Taip pat MRY ašrame vyksta Mai Ram Yoga Krija I ir II meditacinė praktika, kurioje dalyvauti galima tik išklausius kursą „Įvadas į Mai Ram Yoga Krija I meditacinę praktiką“ ir gavus iniciaciją į Kriją I, ir vėliau išklausius kursą „Įvadas į Mai Ram Yoga Krija II meditacinę praktiką“ ir gavus iniciaciją į Krija II.

 

———————∗——————–

 

Satsangas

Satsangas (sanskr. सत्सङ्ग satsaṅga) – tai susitikimas, bendravimas su Guru. Sanskrito kalboje sat reiškia Tiesą, o sanga reiškia susijungimą, bendravimą su dvasiniu Mokytoju, Guru. Satsangas – tai jogos mokymo perdavimo būdas. Iki šių dienų jogų tradicijoje mokymas yra perduodamas tiesioginiu būdu iš Guru – mokiniui, ir šis perdavos procesas vadinamas satsangu. Satsangas sudaro visos klasikinės jogos pamatą ir yra pagrindinis MRY principas, kuris tiesiogiai reiškia jungtį su Guru ir tikrąja Tiesa.

 

———————∗——————–

 

Guru Gytos rečitavimas 

 Guru Gyta (sanskr. श्री गुरु गीत śrī guru gīta) – Guru šlovinanti giesmė – tai dvasinio žinojimo apraiška, praturtinanti mūsų supratimą. Guru Gytos garsmenys – tai aukščiausioji mantra, kurią kartojant nyksta neišmanymas, silpnėja ydos, išsisklaido liūdesys ir proto sumaištis. Ji vaduoja iš laiko ir mirties baimės, suteikia aiškumą, ramumą ir džiugesį. Jogą praktikuojantysis turi stengtis nenuilstamai Ją kartoti, medituoti, apie Ją samprotauti ir visada nešioti Ją savo širdyje.

Praktikuojant jogą ir siekiant dvasinio žinojimo svarbią jogos sadhanos dalį – svadhjają – sudaro rečitavimo praktika. Rečitavimas – tai sakralaus jogos teksto kartojimas, jo intelektinis įsisąmoninimas,  t. y. teksto esmės perėmimas ir tuo pat metu įgauto žinojimo aukojimas, siekiant patirti malonę. Tokia svadhjajos praktika per rečitavimą prilygsta askezei. 

 

—————–∗—————-