*Meditacija, Ugnies atnašavimas

MAI RAM YOGA AŠRAMO ARATIS 

Aratis – tai ugnies atnašavimas (sanskr. ārātrika), sakrali ugnies ceremonija, aukojimo apeiga, padedanti žmogui ryte ir vakare susitelkti į savastį ir nuraminti protą. Ugnies ceremonija atliekama nuoširdžiai atsidavus, todėl nurimdo ir suteikia laimumo būseną. Kiekviename jogos ašrame yra atliekamas tam tikras sampradajos (sanskr. sampradāya – mokymo linijos) įšventinamas aratis. Aratis atliekamas pagal tam tikras taisykles. Šiam ritualui ašrame įrengta speciali altorinė vieta, kur yra Guru atvaizdas ir kiti atvaizdai, atspindintys dieviškumą, dievybės galias ir apraiškas.

 

————————–∗————————–

 

MEDITACINĖ PRAKTIKA

Meditacija sanskrite vadinama dhjana.
Dhjana – tai ilgalaikė sąmonės sutelktis į sakralų meditavimo objektą.
 
Jogų tradicijoje, gavus iš Guru iniciaciją į meditacijos praktiką, mokiniui privalu nuraminti protą taip,
kad sunyktų viskas, kas stelbia absoliučiąją sąmonę. 
 
Jogoje meditacija yra nepertraukiamas sąmonės srautas, nukreiptas į koncentracijos objektą, kuomet protas nesiblaško į kitus objektus. Protas turi apsivalyti nuo teršalų ir įveikdamas tam tikras pakopas nurimti, tik tuomet ima reikštis dhjana. Pradinėje pakopoje protas turi išsilaisvinti nuo baimių, troškimų, prisirišimų, pasipriešinimo, aistrų ir kitų žalingų veiksnių. Šioje pakopoje vyksta apmąstymai ir samprotavimas, reiškiasi džiaugsmas ir pasimėgavimas. Aukštesnėje pakopoje apmąstymai ir samprotavimai turi liautis, tuomet patiriama vidinė ramybė ir proto sutelktumas. Ši būsena liudija tai, kad visas jogo dėmesys sutelktas tik į dvasinį objektą. Žmogus, pasiekęs šią būseną, yra dvasinėje pusiausvyroje, budrus, aiškiai viską suvokiantis ir išgyvenantis pilnatvę. Nepraktikuodamas dhjanos žmogus neįstengia patirti tobulesnės sąmonės būsenos.

 

Mai Ram Yoga Krija I – tai jogų tradicijos aukščiausiąjį pažinimą paskatinanti praktika. Meditacinės technikos yra skirtos apvalyti sąmonę nuo teršalų, kad apsireikštų dhjana ir vystytųsi dvasinis žinojimas. Meditacinė praktika praturtina kiekvieną esybę, nepriklausomai nuo jos įsitikinimų, pareigų, kilmės ar rasės. Meditacija rimdo protą, vysto koncentraciją bei dėmesio sutelktį.
 
Mai Ram Yoga Krija I meditacinė praktika perduodama per Guru iniciaciją. Iniciacija suteikiama išklausius teorinių paskaitų ir meditacinės praktikos mokymosi kursą, kasmet rengiamą ašrame.
 
 

——————∗——————

OM TAT SAT