*Navaratrio satsangas | Meditacija OM | Ugnies atnašavimas | Guru Gyta