*Satsangas, Meditacija Krija I

Satsangas

Satsangas (sanskr. सत्सङ्ग satsaṅga) – susitikimas, bendravimas su Guru. Satsango metu Guru perduoda jogos mokymą praktikuojantiesiems. Satsangas padeda suvokti tikrąją prigimtį, praplečia suvokimo ribas ir skatina įžvalgą.

 

 ——————∗——————

 

 Meditacija

Meditacija sanskrite vadinama dhjana.
Dhjana – tai ilgalaikė sąmonės sutelktis į sakralų meditavimo objektą.
 
Jogų tradicijoje, gavus iš Guru iniciaciją į meditacijos praktiką, mokiniui privalu nuraminti protą taip,
kad sunyktų viskas, kas stelbia absoliučiąją sąmonę. 
 
Jogoje meditacija yra nepertraukiamas sąmonės srautas, nukreiptas į koncentracijos objektą, kuomet protas nesiblaško į kitus objektus. Protas turi apsivalyti nuo teršalų ir įveikdamas tam tikras pakopas nurimti, tik tuomet ima reikštis dhjana. Pradinėje pakopoje protas turi išsilaisvinti nuo baimių, troškimų, prisirišimų, pasipriešinimo, aistrų ir kitų žalingų veiksnių. Šioje pakopoje vyksta apmąstymai ir samprotavimas, reiškiasi džiaugsmas ir pasimėgavimas. Aukštesnėje pakopoje apmąstymai ir samprotavimai turi liautis, tuomet patiriama vidinė ramybė ir proto sutelktumas. Ši būsena liudija tai, kad visas jogo dėmesys sutelktas tik į dvasinį objektą. Žmogus, pasiekęs šią būseną, yra dvasinėje pusiausvyroje, budrus, aiškiai viską suvokiantis ir išgyvenantis pilnatvę. Nepraktikuodamas dhjanos žmogus neįstengia patirti tobulesnės sąmonės būsenos.
 
Mai Ram Yoga Krija I – tai jogų tradicijos aukščiausiąjį pažinimą paskatinanti praktika. Meditacinės technikos yra skirtos apvalyti sąmonę nuo teršalų, kad apsireikštų dhjana ir vystytųsi dvasinis žinojimas. Meditacinė praktika praturtina kiekvieną esybę, nepriklausomai nuo jos įsitikinimų, pareigų, kilmės ar rasės. Meditacija rimdo protą, vysto koncentraciją bei dėmesio sutelktį.
 
Mai Ram Yoga Krija I meditacinė praktika perduodama per Guru iniciaciją. Iniciacija suteikiama išklausius teorinių paskaitų ir meditacinės praktikos mokymosi kursą, kasmet rengiamą ašrame.
 
 
Inicijuotieji į Mai Ram Yoga Krija I meditacinę praktiką turėtų vystyti praktiką namuose, ašrame, retrituose.
 
 

——————∗——————

OM TAT SAT