*Navaratrio satsangas ir meditacija | Ugnies atnašavimas | Karma joga

INTENSYVI M.R.Y. NAVARATRIO SADHANA 

Navaratris (sanskr. नव nava – devynios, रात्री rātrī – naktys) – jogų tradicijoje tai intensyvus askezės, meditacijos ir atsiskyrimo periodas. Navaratris trunka devynias dienas ir devynias naktis. Dešimtoji diena simbolizuoja gėrio triumfą prieš blogį. 

Navaratrio sadhana vyksta du kartus per metus (kovo–balandžio ir rugsėjo–spalio mėn.). Šie du periodai susiję su vykstančiais pokyčiais gamtoje, su perėjimu iš žiemos į vasarą ir iš vasaros į žiemą. 

Navaratrio sadhanos metu apsireiškia stipri, sąmonę transformuojanti Šaktės, Deivės Motinos, dvasinė energija. 

Pagrindinis šios sadhanos tikslas yra atsidavimas ir meditacija į Deivės aspektus, kurie apvalo sąmonę nuo teršalų ir veda į dvasinį žinojimą. 

Navaratrio sadhana – tai periodas, kurio metu apsireiškia dešimt svarbiausių kosminės energijos Šaktės arba Deivės Motinos išraiškų. Kiekviena Šaktės energijos išraiška veikia per tris gamtos kokybes, gunas: satvaradžastamasŠaktės energija egzistuoja kiekvienoje formoje. Jos žinojimas yra begalinis, šlovė neaprėpiama, spindesys neapsakomas. 

Navaratris – tai gilaus susikaupimo periodas, kurio metu praktikuojantysis atvira širdimi ir nuoširdžiai atsidavęs medituoja į Deivę lyg į Motiną, kurios energija ir galia padeda apsivalyti nuo egoizmo, aistringumo, pykčio ir kitų ydų.

Navaratrio periodas – intensyvios askezės metas. Visos devynios dienos ir devynios naktys jogų laikomos šventu askezės ir meditacijos periodu, intensyviu dvasinio augimo etapu, kai askezės ir Deivės malonės dėka jogas ryžtingai juda link praktikos įkūnijimo. 

M.R.Y. ašrame Navaratrio sadhanos periodu vyksta ryto ir vakaro apeigos bei meditacijos. Žmonės, atėję į ašramą, aukoja priežastinio, subtiliojo ir fizinio kūno simbolius, t. y. gėles, vaisius, smilkalus, žvakeles bei auką pinigine išraiška. Taip pat visą Navaratrio periodą mantromis garbinama Deivės galia ir šlovinama Guru Parampara

 

———————∗——————— 

 

MAI RAM YOGA AŠRAMO ARATIS

 

Aratis – tai ugnies atnašavimas (sanskr. ārātrika), sakrali ugnies ceremonija, aukojimo apeiga, padedanti žmogui ryte ir vakare susitelkti į savastį ir nuraminti protą. Ugnies ceremonija atliekama nuoširdžiai atsidavus, todėl nurimdo ir suteikia laimumo būseną. Kiekviename jogos ašrame yra atliekamas tam tikras sampradajos (sanskr. sampradāya – mokymo linijos) įšventinamas aratis. Aratis atliekamas pagal tam tikras taisykles. Šiam ritualui ašrame įrengta speciali altorinė vieta, kur yra Guru atvaizdas ir kiti atvaizdai, atspindintys dieviškumą, dievybės galias ir apraiškas.

 

———————∗——————— 

 

KARMA JOGA

Karma joga (sanskr. कर्म योग karma yoga) – tai nesavanaudiška veikla.

Mai Ram Yoga ašramas – tai Guru namai, sakrali jogų tradicijos vieta, per kurią mes galime prisiliesti prie savo vidinės sakralios vietos. Suvokdami ašramo svarbą mūsų gyvenime, turime stengtis puoselėti savo ašramą. Nesavanaudiška karma jogos praktika ašrame padeda ugdyti veiksmus, kuomet nesiekiama jokių asmeniškų naudos motyvų, veikiama ašramo labui, nelaukiama iš veiklos vaisių. Tokiu būdu jogos praktiko nesavanaudiška veikla ašrame įgauna sakralią reikšmę, jo veiksmai tampa kaip apeiga, įprasminanti jo veiklą kaip aukos aktą.

 

——————∗——————

OM TAT SAT