MAI RAM YOGA

Klasikinė integruota Mai Ram Yoga – tai jogos praktika apjungianti kūną, protą ir dvasią.

 

Guru Mai Ram Devi su Balandziu

 

 

Apie Mai Ram Yoga

 
Mai Ram Yoga – tai Guru Mai Ram integruota klasikinės nathų tradicijos jogos praktikų visuma, skirta šiuolaikiniam žmogui puoselėti savižiną. 
 
Šių praktikų siekis – brandinti praktikuojančiojo vidinę sąmonę ir jos išplėtimą, pranokstantį kūno ir proto sukurtus apribojimus. Tikslo link veda nuolatinis savižinos ugdymas, pasitelkiant vidinę valią ir sąmoningumą, kol galiausiai sąmonė pakyla virš mentalinio lygmens. Tik kryptingos pastangos, atsidavimas, kūno ir proto ugdymas praktikuojančiajam leidžia pasiekti tikrojo “Aš” žinojimą. Būtent toks savižinos kelias ir yra pagrindinė integruoto Mai Ram Yoga mokymo paskirtis.
 

 ————————–∗————————–

 
Klasikinė integruota Mai Ram Yoga – tai visapusė jogos praktika, apimanti visas žmogiškos būties sferas. Visapusė jogos praktika neleidžia apsireikšti destruktyvumui ir nukrypti nuo dharmos, padeda žmogui net sudėtingiausio virsmo metu nepalūžti, įveikti kliūtis, neprarasti pusiausvyros ir vystyti savižiną.  Mai Ram Yoga, apjungdama jogos kryptis – (hatha (sanskr. haṭha), radža (sanskr. rāja), krija (sanskr.kriyā), karma (sanskr. karma), bhakti (sanskr. bhakti), džnana (sanskr. jñāna))  padeda kryptingai siekti jogos tikslo (samadhio). Samadhis (sanskr. samādhi) – tai sąmonės sutelktis, aukščiausia mentalinės koncentracijos forma, kurioje susiliejus sąmonei ir tikrovei patiriamas vienis. Samadhis – aukščiausias dvasinių praktikų pasiekimas.
 
 
 ————————–∗————————–
 
 
Mai Ram Yoga metodas – tai cikliškas procesas, grandis, kurioje kiekviena dalis padeda vystytis kitoms. Pvz.: praktikuodamas karma jogą, žmogus palaipsniui išmoksta vis giliau susikoncentruoti, o tai sąlygoja gilesnę žmogaus patirtį meditacijos metu. Ir atvirkščiai, praktikuodamas radža jogą žmogus gali giliau įsisąmoninti karma jogą. Meditacija padeda pažinti ir atskleisti vidinę destrukciją, psichologines, emocines problemas ir jas pašalinti. Hatha joga teikia kūno ir proto sveikatingumą, be kurio meditacija neįmanoma. Hatha jogą sudarančios asanų ir pranajamos technikos veikia mąstymą, padėdamos ne tik medituoti, bet ir praktikuoti karma jogą.
 Radža joga padeda ugdyti proto kontrolę, kuri būtina sąmonės prasiplėtimui ir meditacijai vystytis. Sąmoningumas daro įtaką įsisąmoninimui, todėl yra neatsiejamas nuo džnana jogosBhakti joga sustiprina praktikuojančiojo atsidavimą, kuris neleidžia karma jogos, radža jogoshatha jogos metu atitrūkti nuo svarbiausio žmogaus gyvenimo siekio Savasties pažinimo. 
 

——————∗——————

OM TAT SAT