mry-yantra-icon-mobile

Guru Mai RamGuru Mai Ram yra mahasidhų, didžiųjų jogos meistrų, tradicijos tęsėja. Mai Ram gimė Vilniuje, 1969 m. sausio 15 d. Iki atrasdama jogą Vilniaus universitete mokėsi chemijos, o joga į Mai Ram gyvenimą atėjo labai natūraliai: egzistencinius klausimus ji kėlė nuo vaikystės, nuosekliai siekė dvasinio žinojimo ir savirealizacijos, domėjosi filosofijos, religijos klausimais ir dvasinėmis praktikomis. Praktikuoti jogą pradėjo jau sukūrusi šeimą ir susilaukusi pirmos dukters – tuo metu Lietuvoje joga dar nebuvo populiari. 

Noras išsiaiškinti, kaip sąveikauja mąstymas, elgesys ir kūnas, jau praktikuojančią jogę paskatino stoti į psichologijos bakalauro studijas Maskvoje. Čia įgytos išsamios anatomijos, fiziologijos, psichikos, antropologijos, įvairių psichologijos šakų žinios padėjo jai geriau suvokti kitus žmones ir perduoti jiems jogos mokymą. Galiausiai augantis noras gilintis į jogos praktiką paskatino Mai Ram vykti į Indiją, jogos tradicijos lopšį Varanasį, kur ji sutiko savo Mokytoją – Guru Avadhūtą Bhūt Bhavan Anil Dev Ramą.

Mahasidhai – tai jogos meistrai, pasiekę tobulumą, įgiję antgamtinių gebėjimų, sidhių (skr. siddhi), kurios yra nueito dvasinio jogo kelio ženklas bei nušvitimo požymis. Ši didžiųjų meistrų linija (skr. sampradāya) – tai viena iš seniausių mokymo linijų, kuri dėl griežto atsiskyrimo ir asketizmo tūkstantmečiais išliko iki šių dienų. Ir nors jogos mokymas minimas senovės sanskrito raštuose, tačiau tikrasis jogos išmanymas ir sakrali slaptis iš kartos į kartą yra perduodami tik tiesiogiai iš Guru lūpų jo mokiniams. Nathų, jogos meistrų, tradicijoje tikruoju mokymo šaltiniu yra laikomas Guru. Skiemuo Gu reiškia tamsą ir neišmanymą, o Ru – šviesą, žinojimą ir tą, kuris tamsą pašalina. Tad Varanasyje sutikusi savo Mokytoją – Guru – Mai Ram nusprendė žengti nelengvu asketišku keliu. Po ilgametės praktikos ir askezės Mai Ram buvo perduota aghorų kapalinų nathų tradicijos dvasinė galia bei žinojimas, Guru Avadhūtas Bhūt Bhavan Anil Dev Ramas ir Guru Bhūt Bhavan Narendra Dev Ramas iniciavo ją į mahasidhų aghorų kapalinų nathų mokymo liniją.

 

Guru Narendra Dev Ram, Anil Dev Ram ir Mai Ram

Būti moterimi, o dar vakariete, ir tęsti bene asketiškiausios Indijos jogos meistrų tradicijos mokymo liniją – neįprastas ir retas atvejis. Nebuvo lengva suderinti jogos meistro kelią ir atlikti pareigas šeimoje bei visuomenėje, tačiau Mai Ram niekada nenusisuko nuo savo pašaukimo – jogos, taip pat šeimos padedama išaugino šiuo metu jau suaugusias dukras.

2010 m. Mai Ram įsteigė savo ašramą Lietuvoje ir čia pradėjo skleisti klasikinį jogos mokymą. Chemijos ir psichologijos žinios padėjo pritaikyti sudėtingą klasikinės jogos mokymą vakariečiams – taip buvo sukurta Mai Ram Yoga sistema: integruota kūną, protą ir dvasią apjungianti klasikinės jogos praktikų ir žinių visuma, skirta padėti šiuolaikiniam žmogui vystyti savižiną, sąmoningumą, įvaldyti kūną ir protą. 

Mai Ram Yoga mokymas skleidžiamas ne tik ašrame Vilniuje, bet ir vėliau įkurtuose Mai Ram Yoga mokyklose Slovakijoje, Banska Bistricoje, Mai Ram Yoga retritų centre Ispanijoje, Valensijoje. Taip pat 2019 m. įsteigtas Mai Ram Yoga ašramas Indijoje, Varanasyje. Guru Mai Ram yra ir tarptautinės asociacijos Mai Ram International Yoga Association Lietuvoje ir Mai Ram Yoga International Institute Indijoje įkūrėja. Šios organizacijos įkurtos siekiant vystyti ir plėtoti klasikinę integruotą Mai Ram Yoga sistemą, organizuoti įvairių pakopų mokymus, studijas, seminarus ir konferencijas, bendradarbiauti su giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. Kasmet asociacija rengia kvalifikacinius jogos mokytojų mokymus, kuriuose dalyvauja įvairaus amžiaus žmonės iš įvairių pasaulio šalių.

Taip pat yra įsteigta leidykla „Savitri“, kuri leidžia didžiuosius klasikinius jogos raštus, įvairių lygių Mai Ram Yoga mokytojų rengimo teorinius vadovus, praktinės metodinės medžiagos rinkinius, žinynus.

Mai Ram iš sanskrito į lietuvių kalbą yra išvertusi svarbiausius klasikinės jogos raštus: iš jų publikuota Guru šlovinanti giesmė „Guru gyta“, „Krijos. Meditacinės praktikos vadovas“, „Joga tai…“, o spaudai rengiama ir netrukus bus publikuota Patandžalio „Jogos sūtra“, Svatmaramos „Hathajogos pradypika“, „Kamakja tantra“.