mry-yantra-icon-mobile

JŪSŲ 1,2 % PARAMA AŠRAMUI

Mieli lankytojai!
 
 ————————–∗————————–
 

Prašome skirti Mai Ram Yoga ašramui 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio paramą.Tai padaryti galima užpildžius FR0512 formąmokesčių inspekcijoje arba elektroniniu būdu.

Dėkojame visiems, kad prisidedate prie ašramo veiklos.

 ————————–∗————————–

Norėdami paremti mūsų veiklą, turite užpildyti prašymo formą taip

(iš dalies užpildytą formą pateikėme mūsų Facebook paskyroje):

1 laukelyje nurodyti savo asmens kodą;

2 laukelyje pateikti savo telefono numerį;

3V laukelyje nurodyti savo vardą;

3P laukelyje nurodyti savo pavardę;

4 laukelyje pateikti savo adresą;

5 laukelyje nurodyti mokestinius metus (šiuo atveju 2020);

6S laukelį pažymėti varnele; 

E1 nurodyti gavėjo tipą (šiuo atveju įrašyti skaičių 2);

E2 nurodyti gavėjo kodą (mūsų kodas – 301487578);

E3 nurodyti paramos paskirtį (galima paskirtis – Veiklai vykdyti);

E4 nurodyti skiriamą paramos dalį (maksimali galima 1,20 %);

E5 laukelyje nurodyti iki kurio mokestinio laikotarpio skiriama parama (maksimalus laikotarpis 5 metai).

Paskutinis žingsnis –  prieš išsiųsdami užpildytą formą, nepamirškite pasirašyti.
  ————————–∗————————–
Mūsų rekvizitai:

VŠĮ „SAVITRI“Savičiaus g. 13–3 / Augustijonų g. 2–3, Vilnius, Lietuvos Respublika

Įm. k. 301487578

OM Tat Sat