mry-yantra-icon-mobile

Autorinės teisės

Guru Mai Ram integravo klasikinę jogą kaip jogos praktikų sintezę, skirtą šiuolaikiniam žmogui, norinčiam siekti savižinos, sveikatingumo ir harmoningo gyvenimo.
LIETUVOS RESPUBLIKOS AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMO

priimto 1999 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1185

4 str. 2 d. 2p. nurodoma, kad autorinių teisių objektai yra kalbos, paskaitos, pamokslai ir kiti žodiniai kūriniai. Šio Įstatymo 6 str. 1 d. nurodoma, kad autorius yra kūrinį sukūręs fizinis asmuo. Taigi Mai Ram paskaitos, kalbos ir kiti žodiniai kūriniai yra autorinių teisių objektas, kurį gina Autorinių teisių Įstatymas. Bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu. Šio Įstatymo 80 str. 1d. numatytas neturtinės žalos atlyginimas: ASMUO, pažeidęs šio Įstatymo straipsniuose nurodytas autorių ar atlikėjų asmenines neturtines teises, privalo atlyginti neturtinę žalą, kurios dydį pinigais nustato teismas. Taip pat Įstatymo 82 str. numatyta administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už autorių teisių pažeidimus. Ją nustato Administracinių teisės pažeidimų kodeksas ir Baudžiamasis kodeksas.


Su pagarba,

Mai Ram Yoga ašramo administracija

 

OM Tat Sat