mry-yantra-icon-mobile

Mai Ram Yoga

 Klasikinė integruota jogos praktika,

apjungianti kūną, protą ir dvasią.

 

 

APIE

MAI RAM YOGA

 
Mai Ram Yoga – tai Guru Mai Ram integruota klasikinė joga, skirta šiuolaikiniam žmogui puoselėti savižiną. 
 
Mai Ram Yoga tikslas – brandinti praktikuojančiojo vidinę sąmonę, siekti jos išplėtimo, pranokstant kūno ir proto sukurtus apribojimus. Šio tikslo link veda nuolatinis savižinos ugdymas, pasitelkiant vidinę valią ir sąmoningumą, kol galiausiai sąmonė pakyla virš fizinio ir mentalinio lygmens. Būtent toks savižinos kelias ir yra pagrindinė integruoto Mai Ram Yoga mokymo paskirtis.

 

 

MAI RAM YOGA

METODAS

Mai Ram Yoga metodo principai 

 

Kiekvienam žmogui būdingi saviti, subtilūs fiziniai ir psichiniai ypatumai, todėl, atsižvelgiant į tai, būtina visa apimanti jogos praktika.

Mai Ram Yoga metodą sudaro jogos praktikų visuma ir jogos krypčių sintezė, per kurias kiekvienas gali siekti savižinos.

 

MAI RAM YOGA

PRAKTIKOS PRINCIPAI

  

Meditacija
(sanskr. ध्यान dhyāna) – ilgalaikė dėmesio sutelktis, vienakryptės sąmonės išlaikymas objekte. Dhjanoje siekiama nurimdyti protą, kad sunyktų viskas, kas stelbia absoliučiąją sąmonę. 

 

 

Satsangas
(sanskr. सत्सङ्ग satsaṅga) susitikimas, bendravimas su Guru.
Satsango metu Guru perduoda jogos mokymą praktikuojantiesiems.
Satsangas padeda suvokti tikrąją prigimtį, praplečia suvokimo ribas ir skatina įžvalgą.

 

 

Mantra

(sanskr. मन्त्र mantra) sakralinių garsmenų formulė, dvasinės energijos galia, kuri skaidrina ir taurina ją kartojančiojo žmogaus sąmonę. Jogų tradicijos mantra – tai savęs keitimo bei valdymo priemonė, dvasinio tobulėjimo būdas subjektui pereiti į aukštesnius būties lygmenis. Mantros galia turi būti perduota tiesioginiu būdu iš Guru mokiniui, kitaip ji yra neveiksminga.

 

 

Savikontrolė
(sanskr. संयम saṃyama) – vidinės sąmonės formavimas, aukščiausiųjų jogos pakopų praktika, mentalinė savitvarda, susivaldymas, siekiant išsilaisvinti iš prisirišimų.

 

 

Asana
(sanskr. आसन āsana) ir asanų sekos (sanskr. विन्यास vinyāsa) – fizinės ir mentalinės pratybos, padedančios ugdyti koncentraciją bei lavinančios ne tik kūną, bet ir protą, kad būtų įmanoma įveikti ligas, kitimus, tausoti fizinę ir psichinę sveikatą. 

 

 

Pranajama
(sanskr. प्राणायाम prāṇāyāma) –  kvėpavimo reguliavimas, kontrolė. Atliekant pranajamą kaupiamos gyvybinės energijos atsargos. Svarbiausias jos tikslas – kūno funkcijų sureguliavimas ir jų suderinamumas su kosminiais ritmais. Kvėpavimo praktika harmonizuoja ir stabilizuoja kūno procesus, padeda sumažinti įtampą, išvengti daugelio ligų, nuramina mintis, suteikia emocijų stabilumą ir padeda kontroliuoti elgesį.

 

 

Šatkarmos 
(sanskr. षट्कर्म ṣaṭkarma) ir mityba –  tai jogų praktikos, apvalančios organizmą nuo susikaupusių šlakų, toksinų.
Šios praktikos sustiprina fizinę sveikatą ir atstato kūno funkcijų pusiausvyrą. Praktikuojančiojo jogą mityba turi būti saikinga, maistas lengvas, suderintas atsižvelgiant į gamtos sąlygas, žmogaus amžių, ligas ir genetiką.

 

 

Sūrja Namaskara
(sanskr. सूर्य नमस्कार sūrya namaskāra) – Saulės pasveikinimas ir visko, ką ji reprezentuoja makro ir mikrokosminiu lygmeniu, garbinimas.

 

Čandra Namaskara
(sanskr. चन्द्र नमस्कार candra namaskāra) – Mėnulio pasveikinimas. Praktikuojant jogą ir siekiant reiškinių įžvalgos svarbu atsižvelgti į Saulės pastovumą bei Mėnulio fazes, kurios nuo jaunaties iki pilnaties ir atgal besikeisdamos daro įtaką Žemei, gyvūnijai, augmenijai, žmogaus kūnui, protui ir emocijoms.

 

 

Mai ram yoga

sadhana

 

"Joga yra kintančių sąmonės būklių nurimdymas."

 (Joga sūtros 1.2)

 

Nurimdyta sąmonės būsena pasireiškia per ilgalaikę jogos praktiką, kuri yra vadinama joga sadhana.

Mai Ram Yoga SADHANA – tai dvasinė jogos praktika, kurią sudaro aštuonios pakopos.

Praktikuojantis klasikinę integruotą Mai Ram Yoga, įvaldydamas šias aštuonias pakopas, siekia sąmonės nurimdymo ir tobulumo.

 

Aštuonios pakopas sudaro

 

Jama – savitramda

Nijama – saviugda

Asana – stabili ir patogi kūno padėtis

Pranajama – kvėpavimo reguliavimas

Pratjahara – juslių kontrolė

Dharana – proto koncentracija

Dhjana – ilgalaikė, vienakryptė sąmonės sutelktis

Samadhis – aukščiausia sąmonės būsena. Aukščiausias visų dvasinių pratybų pasiekimas

 

 

OM Tat Sat