mry-yantra-icon-mobile

Studijų programa

KŪNO, KVĖPAVIMO, PROTO, JOGOS FILOSOFIJOS, PSICHOLOGIJOS

IR DVASINIO ŽINOJIMO STUDIJOS

 

 

I studijų kursas

Yoga Primary lygis

 

Mai Ram Yoga Primary – metodika, skirta norintiems praktikuoti jogą bei tapti jogos mokytojais.
Metodika yra skirta jogos mokytojams, instruktoriams, dirbantiems jogos centruose, sporto ir sveikatingumo klubuose, mokyklose ar kitose įstaigose.  Mai Ram Yoga Primary praktika lavina ne tik fizinį kūną, bet taip pat vysto koncentraciją, savižiną, bei padeda adaptuotis prie įvairių gyvenimo pokyčių.
 
Intensyvių studijų metu dėstoma Mai Ram Yoga Intro ir Open metodika, klasikinės jogos filosofija, jogos anatomija, asanų ir pranajamos technikos, atsipalaidavimo ir meditacijos praktikos. 

 

 

MAI RAM YOGA

Primary Level Teacher

 

Išlaikius teorinį ir praktinį egzaminus, mokytojui suteikiama:

 

 • Sertifikatas, suteikiantis teisę dėstyti pagal Mai Ram Yoga Intro Level ir Mai Ram Yoga Open Level metodikas;
 • Mokytojo vadovas skirtas MRY Primary lygio mokytojui supažindinti su Mai Ram Yoga;
 • Mai Ram Yoga Intro Level metodikos vadovas;
 • Mai Ram Yoga Open Level metodikos vadovas;
 • Asanos anatomijos vadovas.
 • Iniciacija į MRY Pramary lygio mokytojo sadhaną.

 

 

P R I M A R Y

praktikos

 

Mai Ram Yoga Intro

MRY Intro (1 val.) – tai asanų ir pranajamos seka, skirta visiems žmonėms, norintiems susipažinti su MRY mokykla bei pradėti savo praktiką nuo asanos įvaldymo. 
MRY Intro praktikos paskirtis – išmokti individualią asanų ir pranajamos praktiką ir juntant jos naudą, įdiegti ją į savo kasdienį gyvenimą. Šios asanų ir pranajamos sekos metu mokomasi taisyklingai atlikti jogos pozas, kvėpavimo praktikas bei atsipalaiduoti.
 
Mai Ram Yoga Open
 
MRY Open (1 val. 15 min.) – tai penkių pamokų praktika, prieinama visiems. Yoga Open yra glausta, pradinio lygio kūno padėčių seka, kurią įvaldžius galima judėti giliau ir pereiti prie Yoga Basic lygio praktikos.

 

 

 

 

II studijų kursas

Yoga Basic I lygis (220 val.)

  

Mai Ram Yoga Basic asanų ir pranajamos praktika – tai sudėtingesnė penkiolikos pamokų praktika. Ją sudaro gilesnės asanų ir pranajamos technikos, kurias atliekant pasišalina įvairios įtampos, reiškiasi stabilumas ir vystosi koncentracija. 

M.R.Y. Basic praktika padeda įsiklausyti į kūną ir nešališkai save stebint išmokti atsipalaiduoti, paleisti įtampas bei teigiamai  save transformuoti.

 

 

Mai Ram Yoga

Basic I LEVEL Teacher

 

 Yoga Basic I – tai metodika, skirta tiek praktikuojantiems jogą, tiek ir jogos mokytojams, instruktoriams, dirbantiems jogos centruose, sporto ir sveikatingumo įstaigose, mokyklose ar kitose įstaigose. 

 Yoga Basic I metodika lavina koncentraciją, savistabą, padeda įvaldyti kūno ir proto funkcijas bei išlaikyti sveikatingumą, skatina savižiną, padeda adaptuotis prie vykstančių gyvenimo pokyčių.
 
I kurso Yoga Basic I dėstomi dalykai:
 • jogos filosofija;
 • šventraščio “Guru šlovinanti giesmė” studijavimas ir rečitavimas;
 • sanskrito pradmenys;
 • jogos anatomija;
 • Yoga Basic I lygio asanų ir pranajamos technikos;
 • Yoga Open lygio asanų ir pranajamos technikos;
 • Yoga Intro lygio asanų ir pranajamos technikos;
 • Sūrja Namaskaro ir Čandra Namaskaro praktikos;
 • meditacijos pradmenys;
 • atsipalaidavimo technika.

  

 Išlaikius teorinį ir praktinį egzaminus, mokytojui suteikiama:

 • sertifikatas, suteikiantis teisę dėstyti pagal Yoga Basic I ir Yoga Open asanų ir pranajamos metodikas;
 • mokytojo vadovas, kuriame išdėstomos Yoga Basic I lygio jogos mokytojui būtinos jogos sąvokos;
 • Yoga Basic I metodikos vadovas;
 • Yoga Open metodikos vadovas;
 • Yoga Intro metodikos vadovas;
 • Jogos anatomijos vadovas;
 • Iniciacija į MRY Basic I lygio mokytojo sadhaną.

 

 

B A S I C   I 

praktikos

  

Mai Ram Yoga Intro

MRY Intro (1 val.) – tai asanų ir pranajamos seka, skirta visiems žmonėms, norintiems susipažinti su MRY mokykla bei pradėti savo individualią praktiką nuo asanos įvaldymo. 

 
Mai Ram Yoga Open
 MRY Open (1 val. 15 min.) – tai penkių pamokų praktika, prieinama visiems. Yoga Open yra glausta, pradinio lygio kūno padėčių seka, kurią įvaldžius galima judėti giliau ir pereiti prie Yoga Basic lygio praktikos.
Mai Ram Yoga Basic 
Mai Ram Yoga Basic (1 val. 30 min.) asanų ir pranajamos praktika – tai sudėtingesnė penkiolikos pamokų praktika. Ją sudaro gilesnės asanų ir pranajamos technikos, kurias atliekant pasišalina įvairios įtampos, reiškiasi stabilumas ir vystosi koncentracija.

Joga Nidra

Jogos Nidra (1 val. 15 min.) jogos miegas, gilaus atsipalaidavimo praktika. 

 

Sūrja Namaskara

(sanskr. सूर्य नमस्कार sūrya namaskāra)  20 min. – Saulės pasveikinimas ir visko, ką ji reprezentuoja makro ir mikrokosminiu lygmeniu, garbinimas.

 

Čandra Namaskara

(sanskr. चन्द्र नमस्कार candra namaskāra) 30 min. – Mėnulio pasveikinimas. Praktikuojant jogą ir siekiant reiškinių įžvalgos svarbu atsižvelgti į Saulės pastovumą bei Mėnulio fazes, kurios nuo jaunaties iki pilnaties ir atgal besikeisdamos daro įtaką Žemei, gyvūnijai, augmenijai, žmogaus kūnui, protui ir emocijoms.

 

 

III studijų kursas

Yoga Basic II lygis (160 ak. val.)

 

Mai Ram Yoga Basic II lygio mokytojui suteikiama teisė dėstyti: specialias mitybos paskaitas, šatkarmų, kūno apvalymo, paskaitas ir praktines technikas, pranajamos paskaitas ir specialias pranajamos I technikas, meditacijos pradmenų paskaitas ir meditacinę praktiką.

 

 

Mai Ram Yoga

Basic II LEVEL Teacher

 

Intensyvių studijų metu yra dėstoma Yoga Basic II metodika, kuri yra skirta gilinti Yoga Basic I lygio mokytojo praktiką ir jogos žinias. 
 

II kurso Yoga Basic II dėstomi dalykai:

 • Šatkarmų, kūno apvalymo, teorija ir praktika;
 • Pranajamos teorija ir praktika;
 • Mitybos paskaitos;
 • Jogos anatomijos paskaitos;
 • Yoga Basic I lygio asanų praktika;
 • Meditacijos pagrindų teorija ir praktika;
 • šventraščio “Hathajoga” studijavimas;
 • šventraščio “Guru šlovinanti giesmė” rečitavimas.

 

  

B A S I C  II

praktikos

 

Siekiantysis tapti Basic II lygio mokytoju turi turėti galiojantį Yoga Basic I lygio sertikatą. Išklausęs Yoga Basic II lygio mokymo programą, turi teisę laikyti egzaminus. Išlaikius teorinį ir praktinį egzaminus, mokytojui suteikiama sertikatas, suteikiantis teisę dėstyti pagal Yoga Basic II lygio metodiką:

 

 • M.R.Y. mitybos  paskaitas,
 • šatkarmų paskaitas ir praktikas,
 • pranajamos paskaitas ir specialias Basic II pranajamos technikas,
 • meditacijos pradmenų paskaitas ir specialią praktinę meditacinę techniką,
 • Yoga Basic lygio asanų ir pranajamos technikas,
 • Mokytojo vadovai, kuriuose išdėstyta Yoga Basic II lygio mokytojui būtina jogos teorija ir paskaitos,
 • Iniciacija į M.R.Y. Basic II lygio mokytojo sadhaną.

 

 

IV studijų kursas

Yoga ADHIKARI lygis (2 metus ištęstinės studijos. IV etapai 554 ak. val.)

Pažengęs jogos mokytojas

  

Mai Ram Yoga

Yoga ADHIKARI LEVEL Teacher

 

III kurso Yoga Adhikari dėstomi dalykai:

 •     radžajogos rašto “Joga sūtros” studijavimas ir recitavimas;
 •     radžajogos  praktika, ugdomas gilus samprotavimas;
 •     meditacijos praktika;
 •     sanskrito kursas;
 •     jogos anatomijos ir fiziologijos kursas.
 •     Advanced I asanų sekų (vinjasų) technikos;
 •     pranajamos II praktika.
Siekiantysis tapti MRY Adhikari, turi turėti MRY Basic II sertifikatą.
Išklausęs Yoga Adhikari, pažengusių mokytojų mokymo programą, turi teisę laikyti egzaminus. Išlaikius egzaminus, mokytojui suteikiama:
 • sertifikatas, suteikiantis teisę dėstyti Mai Ram Yoga įvadus, paskaitas, seminarus;
 • keturi Adhikari vadovai;
 • speciali metodika “Įvadas į Mai Ram Yoga”;
 • sanskrito vadovas;
 • jogos anatomijos ir fiziologijos vadovas.
 • sertifikatas, kurio galiojimo laikas nurodomas sertifikate, suteikiantis teisę dėstyti Yoga Advanced I Level metodiką;
 • Yoga Advanced I Level metodikos vadovas;
 • MRY Pranajama II metodikos vadovas;
 • iniciacija į Yoga Adhikari sadhaną.

 

Pažengęs jogos mokytojas:
 
 • geba perduoti klasikinės MRY mokymą kitiems, suteikiant autentiškas žinias apie jogą;
 • geba paaiškinti ir atsakyti į klausimus, reikalaujančius specialių jogos praktikos žinių;
 • skiria daug laiko kokybinei savianalizei ir praktikai.

Siekiantysis tapti Yoga Advanced I asanų ir pranajamos technikų mokytoju, turi teisę laikyti praktinį egzaminą. Išlaikius praktinį egzaminą, mokytojui išduodama:

 • sertifikatas, kurio galiojimo laikas nurodomas sertifikate, suteikiantis teisę dėstyti Yoga Advanced I Level asanų ir pranajamos technikas;
 • Yoga Advanced I Level metodikos vadovas.

  

A D H I K A R I

praktikos

 

Įvadas į Mai Ram Yoga

 • 16 teorinių jogos pamokų

 

Meditacija

 

Advanced I Level

 • Tai sudėtinga ir intensyvi dešimties pamokų asanų ir pranajamos, bandhų praktika, skirta įvaldžiusiems pagrindinį M.R.Y. Basic lygį. 

 

Pranajama II

 • Advanced I lygio kvėpavimo praktika pažengusiems.