MAI RAM YOGA

Klasikinė integruota Mai Ram Yoga – tai jogos praktika, apjungianti kūną, protą ir dvasią.

 

Guru Mai Ram Devi su Balandziu

 

Apie Mai Ram Yoga

 
Mai Ram Yoga – tai Guru Mai Ram integruota klasikinė joga, skirta šiuolaikiniam žmogui puoselėti savižiną. 
 
Mai Ram Yoga tikslas – brandinti praktikuojančiojo vidinę sąmonę ir jos išplėtimą, pranokstantį kūno ir proto sukurtus apribojimus. Šio tikslo link veda nuolatinis savižinos ugdymas pasitelkiant vidinę valią ir sąmoningumą, kol galiausiai sąmonė pakyla virš fizinio ir mentalinio lygmens. Būtent toks savižinos kelias ir yra pagrindinė integruoto Mai Ram Yoga mokymo paskirtis.
 
 

——————∗——————

OM TAT SAT