mry-yantra-icon-mobile

Kailašas su Guru Mai Ram

 

Guru Mai Ram Kailasas 2025 skelbimas

  

Tyrtha Jatra su Guru Mai Ram į Kailašo kalną ir Manasarovaro ežerą 2025 m.

 

Kailašas – tai Dievo namai. Gamtos grožio stebuklas, aukštai debesyse stovintis. Tai vieta, kur žmogus susiliečia su dievais. Čia esti palaiminimas, apsauga ir begalinė ramybė. Čia yra visų religijų namai ir vieta, kur vyksta stebuklai. Kur žmogus patiria šventumo ramybę ir gali savo esmę suvokti.

Guru Mai Ram

 

Tyrtha (sanskr. तीर्थ tīrtha) sanskrito kalboje reiškia šventą vietą, o jatra (sanskr. यात्रा yātrā) – kelionę. Kelionė į šventą vietą yra dvasinio augimo ir atsivėrimo patirtis. Kelionių į šventas vietas žmogaus gyvenime gali būti daug. Tačiau tik su Guru dvasiniu išmanymu ir galia kelionė tampa ypatingu prisilietimu prie sakralaus šaltinio. Tyrtha jatrai su Guru negali prilygti jokia kita pasauliečio dvasinė praktika.

 Mai Ram Yoga Kailashas logo 2025

 

Tyrtha jatra yra svarbi jogos praktika, nes ji leidžia jogui giliau susijungti su dievyste. Šios praktikos metu svarbu yra atgaila, garbinimas, meditacija, vadinama sadačara ir pasinardinimas šventame vandenyje, vadinamas snanu. Jeigu paprastomis dienomis praktikuojantysis skiria nedidelę laiko dalį savo jogos praktikai, o didesnę laiko dalį paskiria pasaulietinei veiklai, tai jatros dienomis jis visą savo dėmesį skiria susikoncentravimui į dieviškumą išlaikant nutolimą nuo pasaulietinių darbų ir minčių.

 

Guru Mai Ram Himalajais 

 

Kelionė su Guru į Kailašo kalną – tai sugrįžimas pas Šivą, prisilietimas prie Viešpaties malonės, džiugesys, kuriam niekas negali prilygti. Kailašo kalnas yra šventumo saugykla, vieta, kurios šventumas gerbiamas milijonų žmonių visame pasaulyje. Kailašas yra žymiai daugiau nei nuostabus kalnas ar reiškinys. Jis yra laikomas dvasine širdimi. Sanskrito kalboje „Kailašas“ reiškia šventą Sidabro kalną, arba Baltą sniego kalną, kuris yra Himalajuose.

 

 Kailasas

 

Kailašas ir šalia esantis Manasarovaro ežeras yra dvi svarbios šventos vietos, kurios yra Himalajų kalnuose ties Tibeto ir Indijos siena. Kailašo aukštis siekia 6 638 m. aukštį. Jis yra laikomas Dievo Šivos buveine. Manasarovaro ežeras (4560 m. aukštyje) yra Kailašo kalno papėdėje ir yra laikomas pasaulio pradžios ežeru. Sanskrito kalboje pavadinimas „Manasarovaras“ reiškia dievų ežerą. Ežero vanduo tai dievų ašaros. Tikima, kad ežero vanduo turi tyros sąmonės ir apšvietos galią, bei gydomąją jėgą. Jogos tradicija sako, kad Kailašo kalnas yra Šivos linga, o Manasarovaro ežeras – jo Deivės įsčios, jonė.

 

Kelionė su Guru į šią didingą vietą – tai gyvenimą keičianti patirtis. Tai kelionė nuo nežinojimo iki nušvitimo, nuo egocentrizmo ir materialistinių rūpesčių iki gilaus viso gyvenimo reliatyvumo ir tarpusavio ryšio suvokimo. Kelionės tikslas yra apeiti aplink šventą vietą, ir tokiu būdu užmegzti tiesioginį ryšį su dieviškąja energija, peržengti ribotą supratimą ir prisiliesti prie išlaisvinančios galios.

 

Guru Mai Ram Himalajai 

 

Tūkstančiai piligrimų iš viso pasaulio kasmet keliauja į Kailašą ir Manasarovaro ežerą. Čia žmonės eina pėsčiomis nuo pat kelionės pradžios iki pabaigos, todėl tai laikoma sunkia fiziškai ir dvasiškai kelione.

 

Guru Mai Ram Himalajais Nr1

 

 Ši nepaprasta vieta turi didelę reikšmę jogos praktikui, nes čia gyvena Viešpats Šiva, didis Jogos Valdovas. Taip pat Kailašas yra laikomas pasaulio ašimi, centru. Legendos byloja, kad susirinkę dievai sprendė apie pasaulio sukūrimą. Jie svarstė, kur bus pasaulio centras. Ir galiausiai buvo nuspręsta kad, tai bus vieta, kur susitinka žemės, oro, vandens ir kiti elementai. Kailašas yra laikomas būtent ta vieta. Jis yra Šivos buveinė. O Šiva yra laikomas visų dievų ir gyvybės šaltiniu. Jis čia gyvena ir stebi pasaulį.

Tūkstančiai žmonių keliauja į Kailašą, kad pagerbtų dievus. Kailašas yra pasaulio ašis ir jis išlaiko pasaulį savo vietoje. Taip pat jis yra vadinamas ir amžinybės kalnu, ramybės ir šventumo vieta, gerbiama daugybės milijonų žmonių.

Daugybė tūkstantmečių čia ateina žmonės tam, kad apeitų 52 km ratą aplink kalną ir taip pagerbtų dievus. Tikima, kad vienas ratas panaikina viso gyvenimo nuodėmes. Pats kalnas yra dievų buveinė, todėl tai draudžiama vieta žmonėms įžengti. Niekas niekada nebuvo užkopęs į šį kalną, nes kalnas neleidžia to padaryti. Tad visi stengiasi jį tik apeiti, pagerbiant dievus, nesudrumsčiant tylos ir dievų ramybės.

 

Kailashas Nr1

 

Kelionė pradedama ir baigiama mažame Darchen miestelyje. Aukščiausia perėja yra Dolma-La 5636 m aukštyje. Per visą kelią žmogus praeina per stipriausius energijos centrus, kur jaučiami dieviškieji srautai. Kailašas yra  šventykla. Tikima, kad visuose pakeliui akmenyse apsireiškia pusdieviai ir kitos aukštesnės dieviškos būtybės. Remiantis senovės legendomis, daugelis dieviškųjų būtybių, kurios kadaise lankėsi čia, pavirto akmenimis. Ir dabar šie akmenys turi ypatingą dieviškąją jėgą.

Kelionės pradžioje juntamas laukimas, lengvumas, dvasinis pakilimas. Vėliau, kelionės viduryje yra kertamas aukščiausias ir sunkiausias praėjimas, t. y. Mirties leidimas. Šiuo laikotarpiu žmogus gali išgyventi mirties patirtį. Tuo metu žmogus gali jausti savo kūną pačiame Kailašo viršuje.

 

Planuojama kelionė aplink Kailašą su Guru Mai Ram:

2025 m. rugsėjo mėn.

  • Kelionės trukmė: ne mažiau 3 sav.
  • Kelionė prasideda ir pasibaigia Nepalo sostinėje Katmandu.
  • Mūsų kelyje aukščiausia perėja bus Dolma-La, kuri yra 5636 m. aukštyje.
  • Kelionėje gali dalyvauti visi praktikuojantys Mai Ram Yoga.

 

Išsamesnė informacija:

Visa papildoma informacija suteikiama susisiekus su mumis.

Registracija vykdoma iki 2025 m. birželio 29 d.
Registruojama tel. +370 640 416 69 arba el. p. info@mairamyoga.lt.

 

 

OM Tat Sat